ANTONI I JEGO ZWYKŁE NIEZWYKLE SERCE ❤️ 
    
Pierwszego maja 2021 roku o godzinie  23;05 urodził się Antoś i w tym samym momencie zaczęła się natychmiastowa ogromna walka o Jego życie. Choć Antoś otrzymał 7 punktów w skali Apgar, to już od Jego pierwszego oddechu było wiadomo, że coś jest nie tak. Saturacja na poziomie 40 % wskazywała, że potrzebna jest natychmiastowa interwencja i pomoc. Po wykonaniu przez Panią neonatolog badania USG okazało się, że serduszko Antosia nie jest zbudowane tak, jak być zbudowane powinno. Podejrzenie przełożenia wielkich pni tętniczych i z tym powiązana ostra niewydolność oddechowa potwierdziło się po natychmiastowym przewiezieniu do Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, w którym znalazł się już w 4 godzinie swojego życia. Jeszcze przed transportem ze szpitala w Więcborku, w którym Antoś się urodził z powodu desaturacji został zaintubowany i wentylowany mechanicznie respiratorem.  W 15 godzinie już z kolei był w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na Oddziale Intensywnej Terapii, gdyż tylko tam miał szansę na uzyskanie pomocy i swojej jedynej szansy na życie. Tam kolejne rozpoznanie potwierdziło przełożenie wielkich tętnic czyli tzw. TGA i  dodatkowo ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i typ 1 odejścia tętnic wieńcowych oraz naczynia krążenia obocznego aortalno – płucnego. Do 11 doby trwała walka o utrzymanie Antosia w tak stabilnym stanie, który pozwoli mu na przetrwanie operacji. Operacja wielkie szczęście dla nas wszystkich odbyła się całkowicie pomyślnie 11 maja czyli właśnie w 11 dobie życia Antosia z ogromnym sukcesem i powodzeniem, a polegała na korekcji anatomicznej przełożenia wielkich tętnic i zamknięciu przegrody międzyprzedsionkowej szwem bezpośrednim. 
W tym dniu Antoś dostał swoje życie po raz drugi. Mimo tego, że spędziliśmy jeszcze kilka długich tygodni na kolejnych oddziałach Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie a stan Antosia nadal wymagał ciągłego monitorowania podłączenia do tych wszystkich monitorów kabelków i rurek, to już najbardziej wyczekiwany moment mieliśmy za sobą. W badaniach pooperacyjnych stwierdzono powikłania nadkomorowego zaburzenia rytmu spowodowane widocznymi licznymi naczyniami krążenia obocznego aortalno – płucnego . Decyzja o interwencyjnym zamknięciu tych naczyń nadal wisi w powietrzu i uzależniona jest od objawów klinicznych z możliwością redukcji diuretyków.  
Naszą codziennością nieustannie jest stała i regularna kontrola w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie a także w Poradniach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Codziennością Antosia są też leki, które pozwalają utrzymać Jego i Jego serduszko w najlepszej formie. Codziennością jest także kontrola Antosia przez nas, rodziców stała obserwacja każdego czynnika Jego życia. Wyłapanie każdej inności w Jego zwykłej codzienności, gdyż to właśnie my, rodzice  jesteśmy w stanie zauważyć szybciej i zdecydowanie najszybciej jeśli cokolwiek złego zaczęłoby się dziać.  Po urodzeniu Antoś został objęty ustawą „Za życiem” a ja jako matka, zrezygnowałam z pracy po to, żeby móc zapewnić swojemu dziecku najlepszą opiekę. Żeby móc zapewnić mu codzienną ciężką i trudną rehabilitację, której wymaga. Antoś ma, stwierdzoną w badaniu fizykalnym, przewagę tonicznego odruchu błędnikowego wyprostnego tzw. TOB co skutkuje hipertonią mięśniową. Nieleczony TOB może prowadzić do zaburzeń równowagi statycznej i koordynacji ruchowej oraz zaburzeń oko-ruchowych. W związku z tym Antoni, zgodnie z opinią fizjoterapeuty, wymaga zintegrowania odruchu TOB oraz regularnej stymulacji prawidłowego rozwoju ruchowego. 
Dzisiaj Antoś ma skończony 1 rok swojego życia. W tym czasie wprowadzaliśmy kolejne metody rehabilitacji i fizykoterapii. Oprócz fizjoterapii metodą Bobath którą Antoś prowadzi od samego początku swojego życia doszły dwie kolejne . Wprowadziliśmy terapię metodą Vojty polegającej na manualnej stymulacji punktów uciskowych w odpowiednich strefach na ciele, mającej prowadzić do pojawienia się wzorców ruchowych potrzebnych do prawidłowego rozwoju motorycznego . Antoś też poddawany jest fizjoterapii oddechowej, która to z kolei ma pomóc w usuwaniu zalegającej w górnych drogach oddechowych wydzieliny. Mimo tego, że wszystkie te terapie niekoniecznie należą do przyjemnych, i że towarzyszy im stres i płacz, Antoś walczy dzielnie i wytrwale co przekłada się na coraz bardziej zadowalające efekty w Jego zdrowiu i funkcjonowaniu.  Również nadal nieustannie biegamy po poradniach, przychodniach i ośrodkach.  Nadal jego życie wymaga stałej kontroli i wielu licznie i często powtarzanych badaniach. Nadal nie możemy poczuć się w pełni spokojni i bezpieczni o jego życie. Jednak tak samo nadal będziemy o to bezpieczne spokojne i przede wszystkim zdrowe życie walczyć tak samo mocno, jak Antoś walczył o siebie i o każdy swój kolejny oddech.
Dzisiaj mimo ciągłej walki i ciężkiej pracy, którą razem prowadzimy Antoś jest dzieckiem nadzwyczaj pogodnym a swoim optymizmem, niespożytą energią i nieustającą wolą walki zaraża każdego, kogo choć na chwilę spotka na swojej mimo wszystko radosnej drodze życia. 
rodzice: Izabela i Krsytian, starszy brat: Jakub

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Antoniego.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8893 Antoni Napierski

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8893 Antoni Napierski


Do góry