Dawid urodzony 29 lipca 2012 roku z wrodzoną wadą serca pod postacią ubytku międzykomorowego, ubytku międzyprzedsionkowego, drożnego przewodu tętniczego, zwężenie niedomykalności zastawki aorty i zarośniętym odbytem. 

Zaburzenia rytmu serca pod postacią napadowego częstoskurczu przedsionkowego, trzepotania przedsionków. Wszczepiony stymulator serca. Obecnie po trzech zabiegach kardiochirurgicznych. Po zamknięciu kolostomii i odtworzeniu przewodu pokarmowego. 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Dawida.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8030 Dawid Bogucki

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8030 Dawid Bogucki

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 8030 Dawid Bogucki

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry