7 sierpnia 2006 r. Hania przychodzi na świat w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Po wstępnym zdiagnozowaniu wady serca Hania zostaje przewieziona do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
 

Rozpoznanie:

  • wrodzona wada serca pod postacią zarośnięcia zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem   w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej z inwersją komór i malpozycyjnym ustawieniem naczyń,
  • przetrwały przewód tętniczy,
  • dekstrokardia,
  • przełożenie trzewi.

Następnie córka zostaje skierowana do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Do chwili obecnej córka zostaje pod opieką tej placówki.Hania jest już  po udanej operacji korygującej  wadę serca. Złożoność oraz nietypowość wady serca Hani spowodowały bardzo długi okres leczenia pooperacyjnego, dopiero w 14 dobie po operacji została odłączona od respiratora. Hania samodzielnie zaczęła chodzić dopiero około dwóch miesięcy po zabiegu. Dodatkowo w czerwcu 2014 r. Hania została zatakowana przez chorobę o nazwie pląsawica Sydenhama. Choroba ta wraz z zapaleniem wsierdzia (wegetacja bakteri na zastawkach mitralnych) w sposób bezpośredni zagrażała życiu Hani. Obecnie stan zdrowia jest ustabilizowany, a  choroba "zaleczona". Jednak Hania do 20 roku życia będzie musiała przyjmować antybiotyk oraz będzie musiała być pod stałą opieką poradni: reumatologicznej, neurologicznej, kardiologicznej.

Zebrane środki będą przeznaczone będą na zapewnienie opieki w trakcie pobytu w szpitalach oraz rehabilitacji po przebytych zabiegach leczniczych.

 

 
 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Hani.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6029 Hania Lipowska

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6029 Hania Lipowska

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6029 Hania Lipowska

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry