Julian Cap przyszedł na świat 23.04.2009. W czasie badań prenatalnych wykryto bardzo ciężką wadę serca. Urodził się ze złożona wada serca  pod postacią wspólnej komory, z hipoplazją prawej zastawki  przedsionkowo -komorowej, zwężeniem podzastawkowym tętnicy płucnej, ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej. Nikt nie dawał Mu szansy na przeżycie. Jedyna osobą, która wzbudziła w Nas iskierkę nadziei była Dr.hab.med. Joanna Dangel z Warszawy. Po narodzinach w Olsztynie, Juluś został przewieziony karetką do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam zostały wykonane zabiegi m.in Rashkinda dnia 05.05.2009, po operacji dnia 26.05.2009 - zespolenie systemowo - płucne po stronie prawej, banding pnia tętnicy płucnej, po operacji dnia 06.05.2010 - zespolenie Glenna z pozostawieniem napływu od sercowego. Następna operacją dnia 26.02.2015 - zewnątrz sercowa operacja Fontany oraz wykryto komplikacje w postaci krwiaka, którego zabieg wykonano w dniu 14.03.2015.

Julian każdego dnia przyjmuje leki. Często ma wizyty w Olsztynie u naszej wspaniałej pani kardiolog Jolanty Zabłockiej na echo serca i badania Holtera gdzie rejestruje rytm rozkojarzenia przedsionkowo - komorowego z rytmem węzłowym. Na dzień dzisiejszy jest problem z rytmem zatokowo - węzłowym. Również jesteśmy pod stałą opieką Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Mimo tylu przejść i cierpień Julian jest osobą pogodną, cieszącą się każdą chwilą swojego życia. Julek jest naszym codziennym szczęściem, o którego życie i radość walczymy każdego dnia.

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Juliana.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8001 Julian Cap

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8001 Julian Cap

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 8001 Julian Cap

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry