Wrodzona wada serca pod postacią zarośnięcia drogi odpływu prawej komory, ubytku przegrody międzykomorowej, prawostronnego łuku aorty, drożnego przewodu tętniczego, zwężenia lewej tętnicy płucnej, ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. 

Stan po zespoleniu B-T po stronie prawej z dnia 07.04.2007 roku.
Stan po zespoleniu B-T po stronie lewej i podwiazaniu PDA dnia 02.05.2007.

Operacja dnia 02.07.2010 - korekcja wady - zamknięcie VSD, otwarcie drogi wypływu RV, wycięcie belek mięśniowych, połaczenie RV z PA graftem naczyniowym Contegra Nr. 14 w krażeniu zewnątrzustrojowym. 

Kacper ma prawą nerkę torbielowatą i epilepsję od 5-tego roku życia. 

Ostatnie echo serca z dnia 13.10.2020 roku wykazało niedomykalność Contegry II stopnia z szybkością fali zwrotnej do prawej komory 2,4 m/s ( gradient PA-RV 24 mmHg ). 

Powiększona prawa komora o zachowanej kurczliwości. 
Odejście i odcinki proksymalne tętnic wieńcowych, słabo widoczne. 
Łuk aorty prawostronny, źle widoczny. 

Kacper obecnie czeka na telefon z Centrum Zdrowia Dziecka, co dalej i na wymianę zastawki. 
Chłopiec bardzo szybko się męczy i w chwili obecnej nawet  nie może korzystać z rehabilitacji, a także z zajęć wychowania fizycznego w szkole. 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Kacpra.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6182 Kacper Adamski

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6182 Kacper Adamski

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6182 Kacper Adamski

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry