Kacper urodził się z wrodzona wada serca: krytyczne zwężenie i niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie ujścia tętniczego lewego, VSD w wieku 7 lat stwierdzono padaczkę. Dzielnie zniósł już dwie operacje w Centrum Zdrowia Matki Polki (plastyka balonowa i operację Konno-Rossa, wymieniono zastawkę). Zastawka zużywa się, a Kacper rośnie więc konieczne są kolejne operacje i leczenie. Obecnie u syna zdiagnozowano padaczkę i autyzm dziecięcy. Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy które zostaną przekazane na dalsze leczenie, czy zapewnienie mu opieki w trakcie pobytu w szpitalu, dofinansowanie do wyjazdów oraz na konieczne leki i sprzęt. W imieniu Kacpra jak i swoim dziękujemy za okazaną pomoc. Rodzice
 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Kacpra.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6523 Kacper Jachimowski

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6523 Kacper Jachimowski

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6523 Kacper Jachimowski

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry