Kornelia urodziła się 23.08.2022r. w 38 tygodniu z ciąży bliźniaczej 2k2o w Szpitalu Bielańskim w Warszawie po przez cięcie cesarskie. O wadzie serca dowiedziałam się w 28tygodniu ciąży podczas kontrolnego badania USG, na którym stwierdzono HLHS.

Po urodzeniu Kornelia w drugiej dobie życia została przetransportowana do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia w celu dalszej diagnostyki.

Niestety wada okazała się bardziej poważna – potwierdzono atrezję zastawki mitralnej, mnogie VSD, niedorozwój lewej komory, hemodynamiczne odejście obu naczyń z prawej komory i hipoplazję łuku aorty. W 10. dobie życia został przeprowadzony pierwszy z trzech etapów leczenia – operacja polegająca na plastyce łuku aorty, wycięciu przegrody miedzy przedsionkowej i bandingu pnia płucnego. Operację Kornelka przeszła bez powikłań. W 10. dobie pooperacyjnej została usunięta elektroda, a w 11. dobie został zrobiony drenaż worka osierdziowego. Po tym zabiegu niestety wystąpiły powikłania i skończyło się to dodatkowo niewydolnością serca.

Po przeniesieniu na odział Kardiologiczny, na kontrolnym badaniu echo serca okazało się, że banding zaczął się za bardzo zaciskać i jest konieczny kolejny zabieg. W dniu 17.10.2022 r. została podjęta próba cewnikowania serca z angioplastyką balonową prawej i lewej tętnicy płucnej oraz bandingu pnia płucnego. Zabieg był powikłany epizodem trzepotania przedsionków w trakcie cewnikowania diagnostycznrgo, wykonano skuteczną kardiowersję elektryczną. Wyniki badania zostały omówione na konsylium kardiologiczno-kardiochirurgicznym. Konsylium wstępnie zakwalifikowało Kornelkę do dalszego leczenia operacyjnego – plastyki bifurkacji i tętnic płucnych z wytworzeniem zespolenia B-T i odcięciem tętnic płucnych od pnia płucnego. Z uwagi na wysokie ryzyko operacji postanowiono o ponownej ocenie wskazań do zabiegu po dłuższej obserwacji stanu klinicznego Kornelki i jej saturacji.

15.12.2022 r. wróciłyśmy do Kliniki Kardiologii w celu wykonania kontrolnego badania echokardiograficznego serca. W badaniu echokardiograficznym widoczny banding znajdujący się blisko bifurkacji tętnic płucnych i uciskający tętnice płucne w miejscu ich odejścia od pnia płucnego, tętnice płucne zwężone w odcinkach proksymalnych, ponadto swobodna komunikacja przedsionkowa, zarośnięta zastawka położona po lewej stronie, lewa komora mała, przegroda międzykomorowa  z ubytkami, prawa komora powiększona o zwiększonym beleczkowaniu i zachowanej funkcji skurczowej, oba duże naczynia odchodzą od prawej komory. Pomimo uciskającego bandingu zostałyśmy wypisane do domu już 19.12.2022 r. 

8.01.2023 r. wróciłyśmy na odział Kardiologii na 3. dawkę przeciwciał monoklonalnych (paliwizumab-Synagis) w profilaktyce zakażenia wirusa RSV i tego samego dnia wracamy do domu.

14.02.2023 r. wróciłyśmy na 4. dawkę ponownego podania (paliwizumab-Synagis) i również tego samego dnia wracamy do domu, a na oddziale Kardiologii mamy pojawić się 8.03.2023 r. w celu wykonania kontrolnych badań Kardiologicznych, w tym TK z ocena tętnic płucnych i kontrolnego badana echokardiograficznego.

8.03.2023 r. dostałyśmy odmowę przyjęcia na oddział Kardiologii z powodu zakażenia górnych dróg oddechowy.

17.03.2023 r. wróciłyśmy na oddział Kardiologii w celu przyjęcia 5 dawki (paliwizumab-Synagis) i tego samego dnia wracamy do domu.

23.04.2023 r. zostałyśmy przewiezione karetką na Izbę przyjęć, ponieważ Kornelka zaczęła robić się szara, wymiotować i mdleć. Badanie neurologiczne wyszło nam dobrze. W czasie hospitalizacji przeprowadzona diagnostykę kardiologiczna – stwierdzono stabilny obraz wady. Nie wiemy dlaczego Kornelka tego dnia źle się poczuła. 26.04.2023 r. zostałyśmy wypisane do domu i wracamy do CZD 7.05.2023 r. w celu wykonania kontrolnych badań kardiologicznych, w tym TK z oceną tętnic płucnych i cewnikowania serca.

7.05.2023 r. ponownie zostałyśmy przyjęte na oddział kardiologii, gdzie została wykonana tomografia komputerowa – uwidoczniono ciasny banding zwężający pień płucny oraz proksymalne odcinki tętnic płucnych. 9.05.2023 r. przeprowadzono cewnikowanie serca – uwidoczniono powiększoną prawą komorę o znacznie przerośniętej mięśniowce, bez istotnej niedomykalności zastawki trójdzielnej. Widoczny jest ciasny banding pnia płucnego przesunięty dystalnie w stronę tętnic płucnych oraz znacznie poszerzona prawą tętnice piersiową wewnętrzną, od której odchodzą naczynia krążenia obocznego systemowo-płucnego. Badanie Kornelka przeszła bez powikłań. W dniu 11.05.2023 zostałysmy wypisane do domu. Po konsylium kardiologiczno-kardiochirurgicznym Kornelka została zakwalifikowana do dalszego leczenia operacyjnego i wracamy do CZD na odział Kardiochirurgiczny 25.05.2023 na operacje Glenna.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Kornelii.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8982 Kornelia Seroka

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8982 Kornelia Seroka

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 8982 Kornelia Seroka

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry