Maja  urodziła się 09 lutego 2008.r. z bardzo ciężką wrodzoną wadą serca pod postacią zespołu Bland-White–Garland z wtórnym zawałem mięśnia brodawkowatego i ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej. W trzecim miesiącu życia przeszła operację przeszczepienia lewej tętnicy wieńcowej do aorty i zamknięcia ubytku w przegrodzie między przedsionkowej typu otworu owalnego. Przez kolejne dwa lata przeszła trzy operacje plastyki zastawki dwudzielnej, co nie poprawiło jej stanu zdrowia. W 2009.r. przeszła kolejną operację na wymianę zastawki mechanicznej z którą funkcjonowała przez 11 lat bez żadnych powikłań. Po 11 latach przeszła kolejną operację, wymiany zastawki na większy pierścień. Miesiąc po operacji zaczęły się komplikacje i kolejne operacje, co skutkowało udarem prawej półkuli móżdżku i krwawienie worka osierdziowego i śródpiersia . Efektem udaru był paraliż górnych kończyn co pokomplikowało  sprawność lewej ręki. Po ciężkiej walce i rehabilitacji udało się przywrócić do normalnej sprawności obie kończyny. Obecnie ma 13  lat jest po 7 skomplikowanych operacjach na serduszko w Centrum Zdrowia Matki Polki. Maja do końca życia będzie wymagać stałej opieki Kardiologicznej, wielu pobytów w szpitalu, przyjmowania leków na stałe. Serdecznie prosimy o pomoc zebraniu funduszy na dalsze leczenie Mai.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Mai.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8796 Maja Ignaczak

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8796 Maja Ignaczak

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 8796 Maja Ignaczak

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry