Marcelinka Macioszek urodziła się 21.09.2009. Oprócz głównego problemu zdrowotnego, jaką jest wada genetyczna,z którą się urodziła trisomia 21, u dzieci z Zespołem Downa występuje wiele innych dolegliwości.

Niestety u Marcelinki wystąpiła jedne
z poważniejszych, wrodzona wada serca VSD, ASD, PDA ? która musiała być niezwłocznie skorygowana operacyjnie.
Operacja odbyła się dopiero 17.12.2009 była bardzo skomplikowana i wystąpiły po niej spore powikłania takie jak zawał mięśnia sercowego
i blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, bradykardia, którą po raz kolejny operacyjnie należało skorygować.
Dnia 13.05.2010r został wszczepiony Marcelince stymulator serca w Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. W czasie pobytu pooperacyjnego wystąpiły jednak powikłania w związku, z którymi Córka otrzymała szereg silnych antybiotyków skutkiem ubocznym tego było utracenie słuchu przez Marcelinkę.
Obustronny głęboki niedosłuch zmysłowo-nerwowy  który stwierdzono u Marcelinki zakwalifikował ją do Wszczepienie implantu ślimakowego typu Nucleus 512 do ucha lewego. Zabieg operacyjny wykonany w dniu 02.12.2010
w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy
w Kajetanach. Marcelina w związku z tym wymaga bardzo intensywnej i długotrwałej rehabilitacji słuchu i mowy.

Zapraszam na stronę http://marcelinamacioszek.pl/

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Marceliny.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6082 Marcelina Macioszek

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6082 Marcelina Macioszek

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6082 Marcelina Macioszek

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry