Historia choroby każdego dziecka z wadą serca jest inna.  Kiedy urodziła się Marta w 2010 r. nic nie wskazywało na to, że ma wadę serca. Dostała 9 punktów w skali Apgar. W wieku 5 miesięcy znalazła się w szpitalu z powodu zapalenia płuc i wtedy wysłuchano szmer w okolicy serca. Została skierowana na konsultację kardiologiczną do ICZMP w Łodzi i wtedy stwierdzono wrodzoną wadę serca pod postacią łagodnego zwężenia zastawki aorty z jej śladową niedomykalnością, ubytki w przegrodzie międzykomorowej w części mięśniowej. Wada nie wymagała leczenia tylko okresowych kontroli.
Jednak to, co usłyszeliśmy w 2015 r. było dla nas szokiem. Po wykonaniu wielu badań, w tym cewnikowania serca okazało się, że dziecko ma nadciśnienie płucne, okienko aortalno- płucne i zwężenie zastawki aortalnej.  Nie miałam pojęcia wtedy, co to za choroba, po raz pierwszy o niej słyszałam. Nadciśnienie płucne jest ciężką, rzadką chorobą obejmującą serce i płuca. Prowadzi do znacznego ograniczenia tolerancji wysiłku, duszności, omdleń, utraty przytomności, znacznie obniża wydolność prawej komory serca. Choroba postępuje w miarę upływu czasu, nieleczona prowadzi do śmierci. Rokowania przy tej chorobie są złe. Zaraz po zdiagnozowaniu u Marty nadciśnienia płucnego została włączona do programu lekowego NFZ (bosentan). W 2021 r. w maju miała przeprowadzony zabieg: walwoloplastykę balonową zastawki aortalnej, gdyż zastawka była już bardzo zwężona (gradient na zastawce bliski 100), Marta źle tolerowała jakikolwiek wysiłek, upał, warunki środowiska zewnętrznego (las latem), spacer, często mdlała. Ten zabieg obniżył gradient na zastawce, ale wcale nie poprawiła się jej wydolność fizyczna. Na stopień tolerancji wysiłku u niej składa się wiele czynników (złożoność wady serca).
Ma niskie saturacje: w spoczynku 70-78%, a podczas niewielkiego wysiłku (np. toaleta)- poniżej 60%. Musi korzystać w domu i powinna poza domem korzystać z koncentratora tlenu, gdyż każdy wyjazd poza dom (np. na kontrole do szpitala czy do poradni) wiąże się z ryzykiem nagłego zasłabnięcia lub utraty przytomności.  Na badania kontrolne jeździmy raz w miesiącu do szpitala, w między czasie jest jeszcze poradnia (ostatnio reumatologiczna). Marta ma częste infekcje układu oddechowego, w związku z czym bierze dużo leków.
Od lipca 2021 korzysta z wózka inwalidzkiego przy przemieszczaniu się poza domem ze względu na słabą wydolność fizyczną i częste omdlenia w ostatnich miesiącach (od maja 2021). Jest także pod kontrolą poradni specjalistycznych: reumatologicznej, optometrysty, endokrynologicznej. Obecnie chcemy uzbierać środki w ramach zbiórki celowej na zakup przenośnego koncentratora tlenu, który jest dużym wydatkiem jak na nasze możliwości finansowe. Ze względu na wadę serca, słabą wydolność fizyczną Marta została zakwalifikowana przez ośrodek Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu do przeszczepu płuc i serca (maj 2021 r.). Jest pod stałą opieką kardiologiczną Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi od początku diagnozy. Pozdrawiam i proszę ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na niezbędny sprzęt (koncentrator tlenu) i pokrycie kosztów częstych hospitalizacji.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Marty.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8886 Marta Kołodziejczyk

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8886 Marta Kołodziejczyk


Do góry