Mikołaj urodził się 20.08. 2013 r. w ICZMP w Łodzi z podejrzeniem wady serca – HLHS. W badaniu echokardiograficznym potwierdzono zespół niedorozwoju lewego serca ze zwężeniem zastawki mitralnej i atrezją zastawki aortalnej ze skrajnie hipoplastyczną aortą wstępującą, drożnym przewodem tętniczym i nierestrykcyjnym ubytkiem międzyprzedsionkowym. Po konsultacji kardiochirurgicznej, Mikołaj został zakwalifikowany do zmodyfikowanej operacji Norwooda, którą 2 września 2013r., w 13 dobie życia przeprowadzono w warunkach głębokiej hipotermii z czasowym zatrzymaniem krążenia pozaustrojowego. Drugi etap leczenia, operację metodą Glenna, został przeprowadzony wiosną 2014 r., a trzeci etap operacja Fontana w wieku 3 lat w 2016 r.

Mikołaj przeszedł też kilka cewnikowań serca: diagnostycznych, poszerzania aorty, zamknięcia fenestracji oraz usunięcia przetok żylnych. Systematycznie wykonywane są badania echo serca i  Holtera. Od urodzenia przyjmuje indywidualnie dobierane i modyfikowane od kardiologa leki przeciwzakrzepowe i kardiologiczne. Jest pod opieką Poradni Kardiologicznej ICZMP i Poradni Hematologicznej w Łodzi.

Mikołaj zmaga się również z autyzmem dziecięcym wysoko funkcjonującym HFA. Diagnoza została postawiona w wieku 4 lat po konsultacji psychologicznej, psychiatrycznej i neurologicznej. Przez dwa lata uczęszczał do Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola Amiś, gdzie pod opieką wykwalifikowanej kadry i po bardzo kosztownej wielogodzinnej indywidualnie dobranej terapii Mikołaj zrobił ogromne postępy. Były to m.in. zajęcia neurologopedyczne, sensoplastyczne, psychologiczne, dogoterapia, integracja sensoryczna, kinezyterapia, trening umiejętności społecznych, terapia ręki itp. Obecnie Mikołaj uczęszcza do 4 klasy szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Dodatkowo uczęszcza na zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, SI, TUS oraz regularnie na zajęcia basenowe. Los doświadczył Mikołaja  podwójnie, ale nie pozostaje nic innego jak stanąć mu naprzeciw. Tyle udało się przejść, tyle osiągnąć. Jesteśmy pełni wiary w zdrowy i  harmonijny rozwój Mikołaja, starając się zapewnić mu do tego jak najlepsze warunki i możliwości.

Jesteśmy dumni z naszego synka. Tym samym dziękujemy Wszystkim Darczyńcom i Ludziom Dobrej Woli, którzy nam w tym od lat pomagają, a bez pomocy których nie bylibyśmy w stanie sami sprostać tym wyzwaniom i spokojniej patrzeć z nadzieją w przyszłość.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Mikołaja.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6542 Mikołaj Kmita

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6542 Mikołaj Kmita

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6542 Mikołaj Kmita

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry