OLGA I JEJ POŁOWA SERDUSZKA

Olga urodziła się 03.08.2011r. z bardzo ciężką wrodzoną wadą serca pod postacią zespołu hipoplazji lewego serca - niedorozwój lewej komory i zastawki dwudzielnej, zwężenie drogi odpływu lewej komory ze wspólnym przedsionkiem, nieprawidłowy spływ żył systemowych, dodatkowa żyła główna górna prawostronna. Mimo, że jest niespełna 7-letnią dziewczynką, przeszła więcej niż nie jeden dorosły człowiek.

Przeszła trzy bardzo poważne operacje na otwartym sercu:

- I etap 29.08.2011 r. - operacja metodą Norwooda w modyfikacji Sano. - II etap 15.01.2013 r. - zewnątrzsercowa operacja Kawashimy, prawostronne, dwukierunkowe zespolenia Glenna, plastyka prawej tętnicy płucnej z łatą z allogennego osierdzia.

- III etap 14.04.2016 r. - operacja metoda Fontana.

Dodatkowo Ola miała wykonane zabiegi tj.

- angioplastyka balonowa prawej tętnicy płucnej oraz przezskórna implantacja dwóch stentów do zwężenia zespolenia Sano.

- operacja polegająca na podwiązaniu żyły będącej ujściem dosercowym żyły głównej dolnej i żył z lewej części wątroby.

Obecnie Olga zmaga się z dysfunkcją węzła zatokowego i przyjmuje lek podwyższający jej tętno. Konsekwencją zaburzeń może być wszczepienie dwujamowego rozrusznika serca. Olga wymaga stałej opieki kardiologicznej i dlatego zebrane środki będą przeznaczone na dalsze jej leczenie. Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

Rodzice Olgi, Aneta i Marcin

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Olgi.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6461 Olga Darmograj

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6461 Olga Darmograj

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6461 Olga Darmograj

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry