Patrycja urodziła się w 2015 r. z wadą serca VSD+ASD II (ubytki w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej). Operację przeszła w wieku 2 miesięcy, operacja z dużymi komplikacjami: trudności z przywróceniem układu krążenia, podczas operacji wystąpił blok przedsionkowo-komorowy.

W 2019 r. wykryto u Patrycji niskie tętno, a także powiększenie prawej komory i prawego przedsionka. Leczenie farmaceutyczne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, w związku z czym podjęta została decyzja o wszczepieniu stymulatora, co miało miejsce w lipcu 2019 r. 

Do dnia dzisiejszego nie zeszło powiększenie komory, Patrycja przechodzi kolejne badania oraz uczęszcza na rehabilitację. W listopadzie 2023 r. przeszła kolejną operację serca.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Patrycji.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8669 Patrycja Potyrała

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8669 Patrycja Potyrała

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 8669 Patrycja Potyrała

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry