Wrodzona Wada Serca pod postacią zarośnięcia zastawki tętnicy płucnej z ubytkami w przegrodzie międzykomorowej.
 
Stan po operacji wytworzenia zespolenia systemowo-płucnego centralnego (03.07.2013r).
 
Stan po operacyjnym otwarciu , poszerzenie drogi odpływu z prawej komory, oraz tętnicy płucnej i podwiązaniu zespolenia centralnego (22.07.2014r).
 
Stan po operacji zaszycia ubytków w przegrodzie międzykomorowej i implantacji zastawki uszytej z łaty CorMatrix o średnicy 16mm (16.12.2014r).
 
Stan po przezskórnym zamknięciu ubytku międzykomorowego zestawem Amplatzer muscular VSD 6mm (19.12.2016r).
 
Stan po diagnostycznym cewnikowaniu diagnostycznego serca (07.06.2021r).
 
Śródkomorowe zwężenie prawej komory, zastawki CorMatrix oraz gałęzi płucnych.
 
Istotna niedomykalność zastawki trójdzielnej.
 
Tętniak rzekomy RVOT.
 
Epizody bradykardii w godzinach nocnych.
 
Agnezja lewej nerki.
 
Wrodzony niedorozwój mięśnia poruszającego prawy kącik ust.
 
Stan po krwawieniu dokomorowym II stopnia w okresie noworodkowym. Poszerzenie komór bocznych mózgu.
 
Duplikacja w zakresie chromosomu X.
 
Zaburzenia koagulologiczne.
 
Zespół Klinefeltera
 
Stan po operacji w warunkach krążenia pozaustrojowego - wszczepienie zastawki płucnej Contegra śr. 16mm, wycięcie zwapniałej zastawki płucnej (05.11.2021r).

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Patryka.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6652 Patryk Gankowski

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6652 Patryk Gankowski

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6652 Patryk Gankowski

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry