Szymonek urodził się 07.10.2009r.  z ciężką, siniczą  wadą serca  - TETRALOGIA   FALLOTA,oprócz tego zarośnięcie zastawki tętnicy płucnej oraz MAPCA-s ( drobne żyłki , które wytworzyły się w życiu płodowym- u zdrowego człowieka  nie występują a u Szymonka tworzą krążenie oboczne przez które płynie krew).  W przypadku synka  wada ma szczególnie trudny charakter, zastawka  tętnicy płucnej jest zarośnięta a same tętnice płucne bardzo słabo rozwinięte. Synek miał zrobione  5 cewnikowań serca oraz  3 operacje serca w krążeniu pozaustrojowym - co znacznie spowolniło jego rozwój ruchowy. Ze względu na dużą złożoność wady i dalsze decyzje o odkładaniu korekty wady w Polsce zdecydowaliśmy się szukać pomocy za granicą.  W Klinice w Munster ( Niemcy) profesor  Edward Malec w listopadzie 2013 r. zrobił korektę wady. Obecnie ze względu na dużą niedomykalność zastawki płucnej a co za tym idzie znaczne powiększenie prawej komory  konieczne jest wykonanie cewnikowania w celu poszerzenia wąskich tętnic płucnych aby cofnęła się niedomykalność zastawki. Jeżeli zabieg ten okaże się niewystarczający Profesor podejmie się kolejnej operacji polegającej na wymianie zastawki płucnej. Koszt cewnikowania wynosi 8000Euro.

Za wszelką  pomoc finansową aby Szymon mógł pojechać na zabieg bardzo serdecznie dziękujemy                      

Rodzice - Katarzyna i  Robert Falęta
 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Szymona.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6470 Szymon Falęta

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6470 Szymon Falęta


Do góry