Nasz syn Radek urodził się 12.08.2009r. Posiada wrodzoną, złożoną wadę serca DILV TGA, hipoplazję łuku aorty, koarktację aorty oraz ubytek międzykomorowy. Jest po etapowym leczeniu kardiochirurgicznym metodą Norwooda, hemi-Fontana, Fontana oraz po zabiegach interwencyjnych (balonoplastyka w miejscu połączenia neoaorty z aortą, poszerzenie tętnic płucnych, zamknięcie naczyń krążenia bocznego) i diagnostycznych. Ma również wszczepiony rozrusznik.
W tym roku podczas pobytu w szpitalu Radek był cewnikowany interwencyjnie i diagnostycznie: redylatacja stentu balonem i zamknięcie naczyń krążenia bocznego odchodzących od lewej i prawej tętnicy podobojczykowej. Fundusze potrzebne są nam do dalszego leczenia oraz rehabilitacji naszego syna.
 
Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Radosława.
 
 
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa
17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
SWIFT BIGBPLPW 
koniecznie z dopiskiem: ZC 6531 Radosław Jastrząb
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
 KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6531 Radosław Jastrząb

Do góry