Moj maly rycerz Raduś Hałabiś ma już 8 lat i chodzi do II klasy integracyjnej .Bardzo lubi swoją szkołę i klasę.Stara się wywiazywać z obowiazków szkolnych jak potrafi najlepiej pomimo przewlekłej niewydolności serca (istotna niedomykalność zastawki dwudzielnej oraz Contegry). Jest wesołym dzieckiem, bardzo wrazliwym. Dzięki  rehabilitacji  chodzi. Największym problemem Radusia jest komunikacja słowna. Do porozmiewania się z otoczeniem wykorzystuje on alternatywne metody łącznie z językiem migowym. Potrzebne są zajęcia co najmniej dwa razy w tygodniu z logopedą.Na dzień dzisiejszy czekamy na decyzje dotyczącą kolejnej korekcji wyżej wymienionych niedomykalności zastawki dwdzielnej i Contegry. Mój synek urodził się z wadą serca pod postacią całkowitego kanał przedsionkowo-komorowego, z zespołem Fallota.Pierwszą korekcję wady seca w krążeni zewnątrzustrojowym miał 8.11.2006 r. (miał wtedy pół roku), która polegała na: zamknięciu dużego VSD łatą Dacron Savage, plastyka zastawki mitralnej trójdzielnej , zamknięciu ASD I i ASD II łata z autologicznego osierdzia, wycięcie przerosłych belek z drogi odpływu lewej komory, poszerzenie pnia tetnicy płucnej oraz drogi odpływu prawej komory Monocusp-Contegra Nr 12.  Po zabiegu wystapiły bardzo powazne komplikacje - z otwartą klatką bez własnego rytmu zatokowegogo Raduś spędził na Oddziale Intesywnej Terapii 5 dni. Cudem przeżył. Potem były dializy otrzewnowe, drenaż lewej jamy opłucnej z powod chłonotoku, częstoskurcz węzłowy. Ciągle walczy mój mały kochany synek a ja z nim. Każd.y dzień jest dla nas wezwaniem. Do tej pory nie korzystalismy z pomocy fundacji. Teraz jednak proszę o pomoc i wparcie finansowe na leczenie i rehabilitację mojego synka. Dziękuję.
 
alt alt
Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Radosława
 
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa
17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
SWIFT BIGBPLPW 
koniecznie z dopiskiem: Radosław Hałabiś ZC 6558
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
 KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: Radosław Hałabiś ZC 6558

Do góry