Mój maly rycerz Raduś Hałabiś ma już 8 lat i chodzi do II klasy integracyjnej. Bardzo lubi swoją szkołę i klasę. Stara się wywiazywać z obowiazków szkolnych jak potrafi najlepiej pomimo przewlekłej niewydolności serca (istotna niedomykalność zastawki dwudzielnej oraz Contegry). Jest wesołym dzieckiem, bardzo wrażliwym. Dzięki  rehabilitacji  chodzi. Największym problemem Radusia jest komunikacja słowna. Do porozmiewania się z otoczeniem wykorzystuje on alternatywne metody łącznie z językiem migowym. Potrzebne są zajęcia co najmniej dwa razy w tygodniu z logopedą. Na dzień dzisiejszy czekamy na decyzję dotyczącą kolejnej korekcji wyżej wymienionych niedomykalności zastawki dwdzielnej i Contegry. Mój synek urodził się z wadą serca pod postacią całkowitego kanału przedsionkowo-komorowego, z zespołem Fallota. Pierwszą korekcję wady seca w krążeniu zewnątrzustrojowym miał 8.11.2006 r. (miał wtedy pół roku), która polegała na: zamknięciu dużego VSD łatą Dacron Savage, plastyka zastawki mitralnej trójdzielnej, zamknięciu ASD I i ASD II łata z autologicznego osierdzia, wycięcie przerosłych belek z drogi odpływu lewej komory, poszerzenie pnia tętnicy płucnej oraz drogi odpływu prawej komory Monocusp-Contegra Nr 12.  Po zabiegu wystapiły bardzo poważne komplikacje - z otwartą klatką bez własnego rytmu zatokowegogo Raduś spędził na Oddziale Intesywnej Terapii 5 dni. Cudem przeżył. Potem były dializy otrzewnowe, drenaż lewej jamy opłucnej z powod chłonotoku, częstoskurcz węzłowy. Ciągle walczy mój mały kochany synek a ja z nim. Każdy dzień jest dla nas wyzwaniem. Do tej pory nie korzystalismy z pomocy fundacji. Teraz jednak proszę o pomoc i wparcie finansowe na leczenie i rehabilitację mojego synka. Dziękuję.

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Radosława.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6558 Radosław Hałabiś

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6558 Radosław Hałabiś


Do góry