Urszulka 9 września 2016 r. skończyła 4 lata. Jest bardzo radosną i dzielną dziewczynką.

Ula urodziła się z wrodzoną wadą serca w postaci zespołu prawostronnego izomeryzmu, dekstrokardii, ubytku przedsionkowo-komorowego ze wspólnym pierścieniem zastawki przedsionkowo-komorowej, odejściem obu naczyń z prawej komory, zwężeniem zastawkowym i podzastawkowym pnia płucnego, drożnych dwóch przewodów tętniczych, żyły głównej górnej prawostronnej, z nieprawidłowym nadsercowym spływem żył płucnych.

Dzięki operacjom, które przeszła do tej pory [2012 r.: zespolenie Blalock ? Tausing; 2013 r.: dwustronne, dwukierunkowe zespolenie Glenna; 2016 r.: operacja metodą Fontana], Urszulka może żyć i rozwijać się na tyle prawidłowo na ile pozwala jej czynnościowo pojedyncza komora serca.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie, a w szczególności za pomoc w uzbieraniu funduszy na przeprowadzenie operacji metodą Fontana w Klinice Uniwersyteckiej w Munster.  

  

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Urszuli.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6559 Urszula Augustowska

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6559 Urszula Augustowska


Do góry