Kamil urodził się z ciężką wadą serca pod postacią zespołu hipoplazji lewego serca (HLHS). Jest po wszystkich zaplanowanych operacjach ale nadal zmagamy się z wieloma problemami. Jednym z najpoważniejszych i najtrudniejszych do przezwyciężenia są zbyt wąskie tętnice płucne, które należy poszerzyć a nie za bardzo jest jak. Problem tkwi w niedrożności żył przez, które przeprowadza się cewnikowanie. Trzeba próbować innymi drogami, ale jest to bardzo skomplikowane.... a czasu nie jest za wiele. Dodatkowo Kamil ma jeszcze niedowład lewostronny i wymaga stałej rehabilitacji. Najlepsze efekty widoczne są po specjalistycznych turnusach rehabilitacyjnych, które są jednak zbyt kosztowne aby mógł uczestniczyć w nich chociaż 2 - 3 razy w roku. Ma również stopy końsko - szpotawe po korekcie ortopedycznej. Koszty leczenia i rehabilitacji Kamila są bardzo duże (również zakup pasków do pomiaru wskaźnika INR). Jestem matką samotnie wychowującą jeszcze dwie młodsze siostry Kamila. Fundusze, jakie uda nam się pozyskać dzięki ludziom dobrego serca będą przeznaczone na pokrycie kosztów dalszego leczenia, rehabilitacji, dojazdów do specjalistów oraz ewentualne pokrycie kosztów pobytu w szpitalu. Za okazane nam serce wszystkim dobroczyńcom dziękujemy.


Zdjęcie 0 Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8

 
 
Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Kamila.

Darowizny prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa
17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
SWIFT BIGBPLPW
koniecznie z dopiskiem: Kamil Kobyłecki ZC 6619
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: Kamil Kobyłecki ZC 6619

Do góry