Dominika urodziła się 1 kwietnia 2006 roku z zespołem Downa, z rozszczepem podniebienia wtórnego oraz wrodzoną wadą serca ( wspólny kanał przedsionkowo-komorowy typu C, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ostium secundum, przetrwały przewód tętniczy Botalla). W 2006 roku, w wieku 5 miesięcy przeszła operację złożonej wady serca. Operacja zakończyła się pomyślnie lecz została wada niedomykalność zastawki mitralnej stopnia drugiego. W roku 2009 przeszła zabieg operacyjny rozszczepu podniebienia wtórnego. Pomimo udanego zabiegu Dominisia nie odzyskała mowy. W 2014 roku przeszła kolejną operację kardiologiczną tj. wszczepienie sztucznej zastawki mitralnej. Po przebytej operacji i usunięciu elektrody nasierdziowej nastąpił krwotok do prawej jamy opłucnej. Po czym pojawił się krwiak, który uniemożliwiał pracę płuca i trzeba było  usunąć go operacyjnie. Leczenie szpitalne trwało 6 tygodni. Dominisia w stanie dobrym została wypisana do domu.

Obecnie stan zdrowia Dominisi jest dobry, jest pod stałą kontrolą Poradni Kardiologicznej w  Krakowie oraz doktor Korzeluch z Kielc. Codziennie przyjmuje leki rozrzedzające krew. Dominisia jest dzieckiem wesołym, pogodnym i uśmiechniętym. Jest bardzo aktywna ruchowo. Mimo wady mowy świetnie radzi sobie z komunikacją z ludźmi, jest bardzo towarzyska. Z przyjemnością uczęszcza do Szkoły Specjalnej gdzie chętnie bierze udział w zajęciach.

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Dominiki.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6723 Dominika Gocel

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6723 Dominika Gocel


Do góry