Wrodzona wada serca. Atrezja zastawki aortalnej. Hipoplazja aorty występującej i łuku aorty. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu wtórnego. Ubytek przegrody międzykomorowej. Koarktacja aorty. Nieprawidłowe odejście prawej tętnicy podobojczykowej. Anomalia tętnic wieńcowych.
11.06.2013 s/p operacji zmodyfikowaną metodą Norwooda i implantacji stentu do natywnej aorty wstępującej 
14.10.2013 S/p cewnikowaniu serca i plastyce balonowej cieśni neo-aorty 
31.12.2014 S/p cewnikowaniu serca, angiografii
27.01.2015 S/p korekcji dwukomorowej (metodą Yasui)
14.02.2018 Cewnikowanie serca, angiografia.  Ciężka dysfunkcja rozkurczowa prawej komory. Ciężkie zwężenie dystalnego odcinka pnia płucnego. Zwężenie lewej tętnicy płucnej. Systemowe ciśnienie w prawej komorze.
 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Marcela.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6733 Marcel Świercz

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6733 Marcel Świercz


Do góry