Szymek 17 kwietnia tego roku miał operację serca. Od tego czasu przebywa w szpitalu. Po operacji musiał zmierzyć się z wieloma komplikacjami m.in porażeniem przepony, infekcjami, zbieraniem płynów, problemem z powrotem do normalnego jedzenia. Przed nim jeszcze długa droga do powrotu do normalnego funkcjonowania. Nadal korzysta z tlenoterapii, jest rehabilitowany, potrzebuje wsparcia lekowego. Dzielnie znosi wszystkie medyczne zabiegi.

Szymek urodził się w sierpniu 2015 roku. Ma zespół heterotaksji- izomeryzm lewostronny i złożoną wadę serca m.in. DORV, TGA, ubytek międzykomorowy, zwężenie zastawki pnia płucnego, nieprawidłowy spływ żył płucnych, prawostronny łuk aorty. W związku z wadą serca ma także obniżone  napięcie mięśniowe i wymaga rehabilitacji.

Dzięki rehabilitacji "dogonił" w rozwoju fizycznym rówieśników, mimo że jest od nich dużo mniejszy. Bardzo często choruje, łapie infekcje ale dzielnie je znosi i pokonuje. Dziękujemy razem z Szymkiem za okazaną mu do tej pory pomoc.

Szymek jest po cewnikowaniu serduszka i angiografii. Obecnie oczekuje na operacje serca. Zebrane środki przeznaczone będą na leczenie, rehabilitacje, dojazdy na kontrole, wizyty lekarskie, leki.

Do góry