Wiktorek  urodził 6 czerwca 2016 r. w ICZMP z Łodzi się ze złożoną wadą serca pod postacią niezbalansowanego kanału przedsionkowo ? komorowego współistniejącego z hipoplazją zastawki mitralnej, lewej komory i aorty.  Dodatkowo natura obdarzyła  go dodatkowym chromosem 21, który wywołuje Zespół Downa (Zd) przez co Wiktor ma wszystkiego więcej i problemów też. O   ile Zespół  nie zagraża życiu dziecka, ale niesie za sobą wzmożoną pracę nad jego rozwojem ruchowym i intelektualnym,  o tyle złożona wada serca  wymaga kilku etapowego  leczenia operacyjnego obarczonego ogromnym ryzykiem i kosztami. Po urodzeniu Wiktor został poddany leczeniu operacyjnemu metodą Norwooda, po 7 miesiącach wykonano operacje dwukierunkowego  Glenna.  Kolejne przed nim.  Gdyby nie  ludzie tacy jak prof. Jadwiga i Jacek Moll i  ich współpracownicy  z ICZMP w Łodzi  życie Wiktora zgasłoby  po kilku dniach od narodzin. Wiktor przyjmuje na stałe  leki, wymaga rehabilitacji gdyż każda operacja  to regres psychoruchowy i wizyt u wielu róznych specjalistów.  Nakładają się na to wydatki na wczesne wspieranie rozwoju  w związku z  Zd .  Pomimo tego Wiktor ma ogromną wolę życia, każdego dnia  to pokazuje dając swoim "staruszkom"  szczęście a przede wszystkim siłę w pokonywaniu trudności. Dziękujemy.

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Wiktora.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8211 Wiktor Chodyna-Eriksson

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8211 Wiktor Chodyna-Eriksson


Do góry