Przerwany łuk aorty typ B, niedorozwój dwuspoidłowej zastawki aorty, podzastawkowe zwężenie aorty, ubytek przegrody międzykomorowej, szeroki PDA z dwukierunkowym przeciekiem. Po operacji zmodyfikowanym Norwoodem.

Witam, nazywam się Anastazja Tomczyk, od ponad 4 miesięcy szpital to mój dom. Urodziłam się 17.09.2017 roku w Rzeszowie, po kilkunastu godzinach wykryto u mnie wade serduszka. Po trzech dniach zostałam przetransportowana karetką do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Operacja odbyła się 3.10.2017 roku w krążeniu pozaustrojowym, trwała ponad 6 godzin, moje serduszko było tak słabe, że nie podjeło pracy po operacji. Musiałam zostać podpięta pod ECMO, na którym bylam 8 dni...to były ciężkie chwile dla moich rodziców. Niewielu udaje się zejść z ECMO, ale mi się udało! Bardzo ciężko zbierałam się po operacji, pojawiły się problemy z płucami, w konsekwencji tego spędziłam na intensywnej terapi ponad 2 miesiące, respirator oddychał za mnie przez cały ten czas. Ale w końcu nadszedł ten czas, że zostałam przeniesiona na oddział Kardiologii i mogę być z moją mamusią cały czas dzień i noc jestem taka szczęśliwa! Tatuś rownież mnie nie opuszcza, jestem mu za to bardzo wdzięczna okazuje to najlepiej jak potrafie UŚMIECHEM !  Jestem bardzo silna co pokazałam już wielokrotnie i poradze sobie z przeciwnościami losu. Ale nie jest u mnie tak kolorowo, za mną  jedna operacja oraz cewnikowanie serduszka, a przedemna co najmniej 3 operacje. Codziennie przychodzi do mnie Pani rehabilitantka z którą bardzo chętnie ćwicze.  Po wyjściu ze szpitala będę potrzebowała równie często rehabilitacje, sprzęt medyczny tj. pulsoksymetr, butle z tlenem, monitor oddechu, inhalator i wiele innych. Oraz leki poprawiające pracę mojego serduszką, jak również wzmacniające odporość ponieważ mam wrodzony niedobór odporności. Częst kontrole u specjalisów w Krakowie.

Proszę przekaż mi 1% swojego podatku. Anastazja

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Anastazji.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: Anastazja Tomczyk ZC 8369

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: Anastazja Tomczyk ZC 8369
 

Bonjour, je m'appelle Anastazja Tomczyk, depuis plus de 4 mois, l'hôpital est chez moi. Je suis né le 17/09/2017 à Rzeszów, après une douzaine d'heures j'ai trouvé un coeur. Après trois jours, j'ai été transporté en ambulance à l'hôpital universitaire pour enfants de Cracovie. L'opération a eu lieu le 3/10/2017 dans la circulation extracorporelle, a duré plus de 6 heures, mon cœur était si faible qu'il n'a pas fonctionné après la chirurgie. Je devais être accroché sous l'ECMO, sur lequel j'étais 8 jours ... c'était une période difficile pour mes parents. Peu de gens vont avec ECMO, mais j'ai réussi! Il était très difficile pour moi de subir une intervention chirurgicale, des problèmes pulmonaires sont apparus, et par conséquent j'ai passé plus de 2 mois en thérapie intensive, le respirateur respirait pour moi tout le temps. Mais à la fin il est temps que je sois transféré au département de cardiologie et je peux être avec ma maman tout le temps jour et nuit je suis si heureuse! Papa ne me quitte pas non plus, je lui en suis très reconnaissant, il le montre le mieux comme je peux SOURIRE! Je suis très fort que j'ai montré plusieurs fois et je peux faire face à l'adversité. Mais je ne suis pas si coloré, après moi une opération et un cathétérisme des coeurs, et au moins 3 opérations avant moi. Chaque jour vous venez à moi, votre thérapeute avec qui je voudrais exercer. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai souvent besoin de matériel de réadaptation, de matériel médical, comme un oxymètre de pouls, des bouteilles d'oxygène, un moniteur de respiration, un inhalateur et bien d'autres. Et les médicaments qui améliorent le travail de mon coeur, ainsi que le renforcement de l'immunité, car j'ai une immunodéficience congénitale. Inspections fréquentes chez les spécialistes de Cracovie.


Si vous pouvez faire un donne voici le numéro de la compte 
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 
SWIFT BIGBPLPW et necessairement avec une note: ZC 8369 Anastazja Tomczyk 
Merci En NOM De CET ANGE ❤❤

Bonjour, je m'appelle Anastazja Tomczyk, depuis plus de 4 mois, l'hôpital est chez moi. Je suis né le 17/09/2017 à Rzeszów, après une douzaine d'heures j'ai trouvé un coeur. Après trois jours, j'ai été transporté en ambulance à l'hôpital universitaire pour enfants de Cracovie. L'opération a eu lieu le 3/10/2017 dans la circulation extracorporelle, a duré plus de 6 heures, mon cœur était si faible qu'il n'a pas fonctionné après la chirurgie. Je devais être accroché sous l'ECMO, sur lequel j'étais 8 jours ... c'était une période difficile pour mes parents. Peu de gens vont avec ECMO, mais j'ai réussi! Il était très difficile pour moi de subir une intervention chirurgicale, des problèmes pulmonaires sont apparus, et par conséquent j'ai passé plus de 2 mois en thérapie intensive, le respirateur respirait pour moi tout le temps. Mais à la fin il est temps que je sois transféré au département de cardiologie et je peux être avec ma maman tout le temps jour et nuit je suis si heureuse! Papa ne me quitte pas non plus, je lui en suis très reconnaissant, il le montre le mieux comme je peux SOURIRE! Je suis très fort que j'ai montré plusieurs fois et je peux faire face à l'adversité. Mais je ne suis pas si coloré, après moi une opération et un cathétérisme des coeurs, et au moins 3 opérations avant moi. Chaque jour vous venez à moi, votre thérapeute avec qui je voudrais exercer. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai souvent besoin de matériel de réadaptation, de matériel médical, comme un oxymètre de pouls, des bouteilles d'oxygène, un moniteur de respiration, un inhalateur et bien d'autres. Et les médicaments qui améliorent le travail de mon coeur, ainsi que le renforcement de l'immunité, car j'ai une immunodéficience congénitale. Inspections fréquentes chez les spécialistes de Cracovie.
Si vous pouvez faire un donne voici le numéro de la compte 
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 
SWIFT BIGBPLPW et necessairement avec une note :ZC 8369 Anastazja Tomczyk 
Merci En NOM De CET ANGE ❤❤


Do góry