Marylka urodziła się 18.10.2017r. z rozpoznaniem heterotaksji oraz złożonej wady serca (izomeryzm lewoprzedsionkowy, brak ciągłości żyły głównej dolnej, niezbalansowany kanał przedsionkowo ? komorowy z hipoplazją lewej komory, hipoplazja łuku aorty). W swoim krótkim życiu przeszła dwie operacje na otwartym sercu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii ? Norwooda, Kawashima. Długie pobyty w szpitalu i powikłania pooperacyjne, tj. sepsa, zakażenie bakteryjne rany pooperacyjnej przyczyniły się do znacznego zahamowania rozwoju ? zdiagnozowano obniżone napięcie mięśniowe. Poza problemami wpisanymi w jej ciężką wadę serca zmaga się z atopowym zapaleniem skóry, kamicą pęcherzyka żółciowego. Maryla czeka na kolejny etap leczenia operacyjnego ? operację Fontana oraz wszczepienie na stałe stymulatora, który poprawi jej funkcje życiowe. Opieka specjalistyczna: kardiologiczna, kardiochirurgiczna, immunologiczna, dermatologiczna, gastroenterologiczna, rehabilitacja pediatryczna, leki są nieodzowną częścią jej krótkiego życia.

  
 Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Maryli.
 
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa
17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW 
 
koniecznie z dopiskiem: ZC 8386 Maryla Zygmunt
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
 KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8386 Maryla Zygmunt

Do góry