NIE ZAPOMNIMY

Lena była podopieczną Fundacji. Odeszła, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. 

 

 

Lena urodziła się 03 marca 2018 roku z wrodzoną, złożoną wadą serca oraz niską masą urodzeniową.  Dwuujściowa prawa komora, atrezja zastawki dwudzielnej, hipoplazja lewej komory, hipoplazja łuku i cieśni. Otrzymała 9 punktów w skali Apgar. Jednak wiadomo było wcześniej, że choruje na poważną wadę serca. Poród odbył się w Krakowie, aby natychmiast mogła otrzymać niezbędną pomoc.

Lenka obecnie jest po dwukrotnym zabiegu kardiochirurgicznym - banding tętnicy płucnej oraz po dwukrotnym cewnikowaniu serca w tym jedno z balonową atrioseptostomią. Przeszła również czterokrotnie zapalenie płuc oraz posocznicę.  Ma bardzo niską odporność- wymaga stałej kontroli pediatry ze względu na częstą antybiotykoterapię. Jednak to dopiero początek jej walki. Obecnie mając jedenaście miesięcy została zakwalifikowana do drugiego z trzech etapów operacji  ratujących życie, który odbędzie się w Krakowie.

Lena jest pod stałą kontrolą kardiologa, kardiochirurga, genetyka, ortopedy i  dietetyka ponieważ przy tej wadzie serca często towarzyszą dodatkowe problemy. Jest również codziennie rehabilitowana w zakresie ruchowym, gdyż  jest opóźniona w rozwoju ruchowym ze względu na prawie 5 miesięczny pobyt w szpitalu. Jest  bardzo dzielną i pogodną dziewczynką. W domu nazywamy ją Perełką. Potrzebuje wsparcia dobrych ludzi oraz odrobinę szczęścia, aby wszystko się powiodło.

Przekazując 1% podatku oraz dobrowolne wpłaty, pomagacie w leczeniu Leny. Za wszelką pomoc bardzo dziękujemy!  Lena  z rodzicami 

 

Do góry