Patryk urodził się 15.10.2018r. w szpitalu ICZMP w Łodzi. O wadzie serca AVSD i o podejrzeniu zespołu Downa wiedzieliśmy już podczas ciąży. Patryk urodził się faktycznie z Trisomią 21 oraz dwiema, jak się okazało po porodzie ciężkimi, złożonymi wadami serca tj. AVSD oraz dodatkowo TOF. W szpitalu spędziliśmy prawie 2 miesiące, podczas których Nasz synek leżał tuż po urodzeniu na oddziale intensywnej terapii przy wsparciu oddechowym pod postacią nosowej wentylacji, a następnie nosowego CPAP. Od 5 doby życia zaczął oddychać samodzielnie okresowo wspierany tlenoterapią bierną pod kontrolą saturacji. Początkowo karmiony jedynie dożylnie. Później przez sondę. 9.11.2018r. został przeniesiony na oddział Kardiologii, gdzie spędził kolejne tygodnie, aż do 26.11.2018r.Następnie trafiliśmy wreszcie do domu, w którym czekaliśmy na kontrolę w Łodzi oraz na wyznaczenie terminu pierwszej operacji. Operacji, jak Nas poinformowano będzie niestety więcej. 18.04.2019r. Patryczek został przyjęty na Oddział Kardiologii w ICZMP w Łodzi, na którym po przeprowadzonych badaniach został zakwalifikowany do cewnikowania serca i plastyki balonowej zastawki pnia płucnego. Zabieg ten niestety nie przyniósł oczekiwanej poprawy, dlatego też w dniu 29.04.2019r. Patryczek został przyjęty do Kliniki Kardiochirurgii celem operacji paliatywnej. W dniu 29.04. wytworzono zmodyfikowane prawostronne zespolenie systemowo-płucne. Po operacji  leżał na OIOM, gdzie początkowo kontynuowano wentylację mechaniczną, a następnie wraz z powrotem napędu oddechowego ekstubowano. W drugiej dobie po operacji Patryczka przekazano do dalszej opieki w Klinice Kardiochirurgii. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, dzięki czemu wypisano Nas do domu 10.05 z wskazaniem do kolejnych kontroli w Poradni Kardiologicznej ICZMP, przyjmowania leków tj. Acesan, Furosemid oraz Spironol. W chwili obecnej Patryczek czeka na kolejne etapy operacyjnego leczenia, w tym na operację korekcji wady z użyciem zastawki biologicznej. W domu codziennie, pomiędzy terminami kontroli u specjalisty monitorujemy saturacje pulsoksymetrem , aby zauważyć ewentualne ich spadki, które będą świadczyły o tym, iż musimy udać się ponownie do ICZMP, w celu wykonania operacji. Operacja ta będzie operacją na otwartym sercu, w krążeniu pozaustrojowym, trwającą nawet do 9h. Wiąże się ona z ogromnym ryzykiem zarówno dla życia Patryczka jak i ryzkiem ewentualnych powikłań po, ale jest Jego „być” albo „nie być” więc nie mamy innego wyjścia, by to ryzyko podjąć i ratować życie Naszego jedynego, ukochanego Synka. Nie jest to powiedziane, że będzie to Jego ostatnia operacja. Czekają Go też na pewno liczne cewnikowania serca w przyszłości , ciągłe kontrole u specjalistów.  Do prawidłowego rozwoju Patryczek potrzebuje także stałej rehabilitacji psychoruchowej, zajęć z logopedą, psychologiem. Wymaga również stałej opieki endokrynologa, ponieważ choruje na niedoczynność tarczycy.   
Dzięki Państwa wsparciu będzie mógł skorzystać z indywidualnych zajęć z logopedą, psychologiem, rehabilitantem oraz pokryć koszt pobytów w szpitalu, jak i częstych wizyt u specjalistów. Z całego serca  będziemy wdzięczni za każdą pomoc. 


Do góry