Mam na imię Kubuś, wadę mojego serduszka wykryto kiedy byłem jeszcze w brzuszku mamy a po narodzinach w marcu 2019 roku została ona zdiagnozowana jako zespół niedorozwoju lewego serca - HLHS. Oprócz wady serca stwierdzono u mnie również ciężką hypoplazję aorty wstępującej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, niedomykalność zastawki trójdzielnej II / III stopnia. Mimo młodego wieku przeszedłem już kilka zabiegów i operacji ratujących moje życie m.in: 
- marzec 2019 r zabieg hybrydowy ( banding tętnicy płucnej, stent do PDA )
- po zatrzymaniu krążenia w kwietniu tego roku operację zmodyfikowaną metoda Norwooda i implantacji stentu do natywnej aorty
- czerwiec 2019 r. cewnikowanie serca, AKG
- październik 2019 r. operację po prawej stronie metodą Glenna z plastyką tętnic płucnych ( fotofix ) i plastyką zastawki trójdzielnej.
Po ostatniej operacji, wystąpiły u mnie zaburzenia ruchomości lewej ręki dlatego będę potrzebował rehabilitacji...
Pomimo starań lekarzy wciąż występują u mnie : przewlekła niewydolność serca, sinica centralna i dość duża niedomykalność zastawki trójdzielnej II/III stopień , która wcześniej była przyczyną mojego reanimowania.
Oprócz dolegliwości sercowych dochodzą problemy związane z odpornością - często zapadam na różnego rodzaju infekcje i zapalenia oskrzeli. Dlatego jeżeli chcesz mnie wesprzeć we wszystkich działaniach związanych z moją rehabilitacją i leczeniem ja i moi rodzice serdecznie dziękuję. Bóg zapłać również za wszelką modlitwę. Kubuś i rodzice. 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Jakuba.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8632 Jakub Nieckarz

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8632 Jakub Nieckarz


Do góry