Córka urodziła się z wrodzoną wadę serca od urodzenia pod postacią podwójnej drogi odpływu z prawej Komory. Po operacji podwójnej drogi odpływu prawej Komory, ubytku międzykomorowego, zwężenie drogi odpływu lewej Komory i zwężenia prawego ujścia tętniczego (9.02.2007), po operacji tętniaka rzekomego RVOT (27.03.2007),po zamknięciu ubytku międzykomorowego i plastyce zastawki trójdzielnej (16.04.2009), po operacji hybrydowej założenia stentu do lewej tętnicy płucnej (2.10.2012), ze zwężeniem i niedomykalnością prawego ujścia tętniczego z blokiem przewodzenia śródkomorowego dwuwiązkowym, zakrzepica żyły głównej dolnej, żyły szyjnej wewnętrznej prawej oraz żyły biodrowej wewnętrznej. 24.11.2020 wykonano implantacje zastawki biologicznej Melody w pozycje płucna. W związku z rozległą zakrzepicą żylną, koniecznością chirurgicznego otwarcia klatki piersiowej i dostępu przez prawy przedsionek do naczyń serca. Z uwagi na rozległą zakrzepice oraz rozstrzeń i uposledzenie kurczliwości prawej Komory konieczne było wprowadzenie terapii przeciwkrzepliwej Warfaryną.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Wiktorii.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8763 Wiktoria Kopacz

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8763 Wiktoria Kopacz


Do góry