Antoni urodził się 10 kwietnia 2014r. Jest bardzo pogodnym, radosnym i zawsze uśmiechniętym dzieckiem.
Po urodzeniu dowiedzieliśmy się, że Antoś ma problemy z sercem i musi być przewieziony do szpitala dziecięcego na oddział kardiologiczny. Tam zdiagnozowano wrodzoną wadę serca – zastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego, niedomykalność aortalna.  W piątej dobie życia Antoś przeszedł zabieg cewnikowanie serca ze skutkiem pozytywnym. Cały czas Antek jest pod kontrolą kardiologa i przyjmuje leki. W 2019r. Antkowi pogarsza się kurczliwość serca i zastawka nie pracuje prawidłowo i zostaje podjęta decyzja o operacji. W lipcu Antoś ma przeprowadzoną operację plastyki zastawki. Początkowo wyniki były dobre, ale z upływem czasu kurczliwość lewej komory dalej się pogarsza i zastawka też przestaje się domykać co prowadzi do kolejnej operacji.

W grudniu 2020 r. Antoni przechodzi kolejną operację jak się okazuje była to operacja ratująca życie. Antoni ma wszczepioną zastawkę biologiczną i część aorty. Operacja trwała 15 godzin. Jak się okazało była to bardzo ciężka i trudna operacja. Po tygodniu Antoś został odłączony od maszyny Ecmo i serce podejmuje samodzielną pracę. Po dwóch tygodniach Antoś zostaje odłączony od sztucznej nerki i od respiratora. My rodzice cieszymy się, że pomału wychodzimy na prostą. Niestety po trzech dniach zaczęły się problemy neurologiczne.
Teraz jednak proszę o pomoc i wsparcie finansowe na dalsze leczenie i rehabilitację syna. Dziękuję.

Do góry