Atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej
TA
Na czym polega wada

Do najczęstszych postaci serca jednokomorowego należy zarośnięcie zastawki trójdzielnej (atrezja zastawki trójdzielnej – TA).

Wada ta polega na powstaniu błony włóknisto-tłuszczowej w miejscu zastawki trójdzielnej, całkowicie zamykającej komunikację pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą. Dopływ do prawej komory odbywa się od komory lewej przez ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Prawa komora w tej wadzie jest zazwyczaj niedorozwinięta i zaopatrzona najczęściej tylko w część wypływową pod zastawką płucną. Zastawka płucna często bywa zwężona lub zarośnięta. W zależności od wielkości zastawki płucnej i ubytku międzykomorowego wadę tę hemodynamicznie można zaliczyć do wad ze zwiększonym przepływem płucnym, zmniejszonym przepływem płucnym lub zrównoważonym przepływem płucnym i systemowym.
Prowadzi się zazwyczaj 3-etapowe postępowanie operacyjne, zakończone operacją Fontana.

Do góry