Przetoki tętnic wieńcowych
PTW
Na czym polega wada

Przetoka tętnicy wieńcowej to połączenie pomiędzy tętnicą wieńcową a przedsionkiem, komorą i zatoką wieńcową (miejsce spływu krwi żylnej z serca), żyłą główną górną lub pniem płucnym.

Wrodzone przetoki tętnic wieńcowych są rzadkimi anomaliami rozwojowymi, a częstość ich występowania wśród wrodzonych wad serca waha się od 0,1 do 0,4%.
Przetoki dotyczą najczęściej prawej tętnicy wieńcowej (56–60% przypadków), a miejscem ich ujścia są (według częstości występowania): prawa komora, prawy przedsionek, pień płucny (ok. 90–92% przypadków), rzadziej jamy i naczynia krążenia systemowego (ok. 8% przypadków). Występują jako zmiany pojedyncze, mnogie lub w formie drobnych splotów. Ucieczka krwi z układu tętnic wieńcowych do jam prawego serca, gdzie panuje niskie ciśnienie, może spowodować niedokrwienie serca i niewydolność lewej komory.

Objawy

Wrodzone przetoki tętnic wieńcowych wykrywa się zwykle w okresie niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie na podstawie wykrycia ciągłego szmeru skurczowo- rozkurczowego nad sercem. Często nie dają objawów. Nieleczone sprzyjają wystąpieniu w późniejszym okresie życia bakteryjnego zapalenia wsierdzia, zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego (aż do zawału serca), zaburzeń rytmu (np. migotania przedsionków); niekiedy prowadzą do niewydolności krążenia.
 

Leczenie

Leczenie operacyjne polega na podwiązaniu lub rozdzieleniu przetoki i zwykle nie wymaga zastosowania krążenia pozaustrojowego. W przypadkach utrudnionego dostępu operacyjnego lub współistnienia innej wady wewnątrzsercowej korekcja wady przeprowadzana jest z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.
Możliwe jest również zamknięcie przetoki sprężynkami wprowadzanymi specjalnymi cewnikami z dostępu naczyniowego. Znane są przypadki samoistnego zamykania się przetok tętnic wieńcowych. Ze względu na występowanie groźnych następstw w naturalnym przebiegu wady wskazane jest wczesne leczenie operacyjne.
Dodatkowy czynnik przemawiający za podjęciem wczesnego leczenia chirurgicznego dzieci stanowi niewielka częstość powikłań pooperacyjnych, do których zalicza się pęknięcie przetoki oraz zaburzenia rytmu.

Do góry