Skorygowane przełożenie dużych naczyń
LTGA
Na czym polega wada

W skorygowanym przełożeniu dużych naczyń (L-TGA) krew żylna spływa do prawego przedsionka, przez zastawkę dwudzielną kierowana jest do lewej komory, a następnie opuszcza lewą komorę przez pień płucny i pompowana jest do płuc.

Powracająca krew z płuc spływa do lewego przedsionka i dalej przepływa do prawej komory, z której wychodzi aorta kierująca utlenowaną krew do krążenia systemowego. Krążenie krwi jest więc prawidłowe i wada, jeżeli nie towarzyszą jej inne wady, może się nigdy nie ujawnić. Niekiedy obserwuje się zaburzenia przewodzenia impulsów w układzie przewodzącym w związku z nieprawidłową budową tego układu – wrodzony lub nabyty (nawet bez ingerencji chirurgicznej) całkowity blok przedsionkowo-komorowy.

Leczenie

Bezwzględne wskazanie do leczenia operacyjnego stanowi stwierdzenie wad towarzyszących (najczęściej ubytku międzykomorowego czy zwężenia drogi wypływu z lewej komory). Rodzaj zabiegu zależy od szczegółowej anatomii wady.
W postaci bez wad towarzyszących niektórzy chirurdzy przeprowadzają operację korekcji anatomicznej na poziomie dużych naczyń (operacja Jatene’a) z korekcją fizjologiczną na poziomie przedsionków (operacja Senninga lub Mustarda). Ryzyko przeprowadzenia tej złożonej operacji jest niewspółmierne do korzyści odniesionych przez pacjenta, który zazwyczaj do późnej starości nie odczuwa żadnych objawów tej wady.

Do góry