Oliwka to pełna radości kochająca życie nastolatka, która w swym życiu już wiele przeszła. Urodziła się 25.12.2005 r. z wrodzoną wadą serca typu ASD: Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej z zarośniętą częścią komorową ubytek typu Asd primum. Złożona wada mitralna z dominującą istotną niedomykalnością. Ciężka wyskokociśnieniowa niedomykalność trójdzielna. Nadciśnienie płucne. Blok przedsionkowo-komorowy 1 stopnia. Przewlekła niewydolność serca  oraz kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Oliwka przeszła trzy bardzo ciężkie operacje na otwartym sercu w krążeniu pozaustrojowym oraz cewnikowanie serca. Jej trzecia operacja, po której doszło do powikłań, okazała się najgorsza. Już w pierwszej dobie Oliwka miała ciężką niewydolność serca. Na skutek czego nerki odmówiły współpracy i musiała być podłączona do dializ przez 7 długich dni.  Oliwki stan ciągle się pogarszał. Najgorsza jednak okazała się piąta doba po operacji. Lekarze próbowali przygotować mnie do myśli, że moje dziecko umiera; żaden rodzic nie powinien nigdy usłyszeć czegoś takiego. Nie da się pogodzić ze świadomością, że jego dziecko może odejść. W tej samej dobie lekarze musieli zrobić nakłucie jamy opłucnej by ściągnąć płyn, który się tam zebrał i prowadził do obrzęku płuc, tym samym utrudniając Oliwce oddychanie. To były najgorsze chwile, ale cały personel medyczny nie poddał się, mimo najcięższej nocy zmusił Oliwkę do walki. Po długiej i bardzo ciężkiej walce znów mogłyśmy się sobą cieszyć. Niestety powikłania pozostawiły po sobie ślad. Oliwia nadal walczy z przewlekłą niewydolnością serca, złożoną wadą mitralną z dominującą istotną niedomykalnością. Dodatkowo doszło do ciężkiej wysokociśnieniowej niedomykalności zastawki trójdzielnej, nadciśnienia płucnego, cech przeciążenia obu komór, oraz dużego przerostu, przez co Oliwia ma dodatkowo kardiomiopatię rozstrzeniową. Te powikłania sprawiły, że żaden ośrodek w Polsce, jak i za granicą nie podejmie się już kolejnej operacji. Dlatego też Oliwia została umieszczona przez ŚCCS w Zabrzu, na liście oczekujących do przeszczepu serca. 
Przed Oliwką wciąż liczne pobyty w szpitalu, leczenie wielospecjalistyczne, rehabilitacja oraz przyjmowanie masy leków i zakup specjalistycznego sprzętu. Dla nas wiąże się to z coraz większymi kosztami.  Dlatego też proszę o wsparcie Oliwki  w walce o życie. Przekaż swój 1,5% lub darowiznę  na leczenie serca Oliwki.  

Za każdą pomoc bardzo dziękujemy Oliwka z Mamą.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Oliwii.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8640 Oliwia Wrótniak

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8640 Oliwia Wrótniak

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 8640 Oliwia Wrótniak

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry