NIE ZAPOMNIMY

Nikodem był podopiecznym Fundacji. Odszedł, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. 

 

 

 

Nikodem urodził się 2 stycznia 2020 roku z bardzo poważną wadą serca - zespół Fallota. z brakiem zastawki płucnej. Jest to złożona wada serca o poważnym rokowaniu, przez którą synek ma niewydolność krążeniowo-oddechową. Dodatkowo wykryto u niego zespół DiGeorga, który objawia się bardzo niską odpornością. 19.02.2020r. syn przeszedł korekcję wady serca jednak w dalszym ciągu pozostała przewlekła niewydolność oddechowa. Dominującym problemem pozostaje anomalia dróg oddechowych z malacją, powstawanie pułapki powietrznej, wtórne rozdęcie i ryzyko odmy. Próby odłączenia Nikodema od respiratora kończyły się niepowodzeniem, w zawiązku z czym cały czas wymaga sztucznej wentylacji w celu utrzymania drożności oskrzeli. 
Będziemy bardzo wdzięczni za każdą przekazaną nawet najmniejszą kwotę oraz przekazanie 1% podatku. Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na opłacenie wszystkich kosztów związanych z leczeniem naszego maluszka. Z góry dziękujemy za wszelką pomoc. 

Do góry