Zmiany w kalendarzu szczepień na 2019 rok

Zmiany w kalendarzu szczepień na 2019 rok

Znamy już Program Szczepień Ochronnych na 2019 rok. W stosunku do lat ubiegłych doszło do kilku zmian.

W komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego zawarto następujące zmiany:

- podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce zostało przesunięte z 10. na 6 rok życia. Ma to zapewnić lepszą ochronę dzieciom rozpoczynającym naukę i motywowane jest sytuacją epidemiologiczną w całej Europie.

- szczepienie noworodków przeciwko gruźlicy powinno się odbyć przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. Istnieje też możliwość obserwacji dziecka przez 1 dobę w przypadku szczególnie uzasadnionych sytuacji.

- dodany został zapis o zasadach szczepienia z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej typu „6 w 1” (DTPa-IPV-Hib-HBV): „u dzieci, u których planuje się szczepienie szczepionką wysoce skojarzoną 6 w 1 należy podać 1 dawkę szczepionki przeciwko WZW typu B w 1. dobie życia, uwzględniając narażenie na zakażenie HBV”.

- zmienione zostały wskazania do obowiązkowych szczepień wcześniaków przeciw pneumokokom na zapis: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 g”. Doprecyzowany został też zapis dotyczący zasad szczepienia dzieci z grup ryzyka: wskazano, że 4-dawkowy schemat szczepienia podstawowego, tj. trzy dawki szczepieniami pierwotnego oraz jedna dawka uzupełniająca (3+1), dotyczy również „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzonych z masą ciała poniżej 2500 g”.

- dodano zapis mówiący o szczepieniach osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz u osób dializowanych: „dawki przypominające należy podawać według wskazań producenta szczepionki oraz zaleceń lekarza, jeśli stężenie przeciwciał anty HBs jest poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Zaleca się badanie poziomu przeciwciał co 6–12 miesięcy”.

Opracowano na podstawie:

  1. Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019

       2. Informacji na portalu http://szczepienia.pzh.gov.pl

 

 


Do góry