Profilaktyka zakażeń wirusem RS

Profilaktyka zakażeń wirusem RS

W dniu 27 grudnia minister Marcin Czech na konferencji prasowej poinformował, że dzieci  z wadami serca otrzymają profilaktykę RSV.

Według przekazanych wtedy informacji, profilaktykę RSV mogą otrzymać dzieci poniżej 12 miesiąca życia z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca, które spełniają jeden z warunków: 

  • jawna niewydolność serca, utrzymująca się pomimo leczenia farmakologicznego

lub

  • umiarkowane lub ciężkie wtórne nadciśnienie płucne

lub

  • siniczne wady serca, z przezskórnym utlenowaniem krwi tętniczej <80%

Ponieważ nie jest to typowy program lekowy, trwają ustalenia, w jaki sposób lek będzie dostępny dla potrzebujących pacjentów.

Czekamy na szczegółowe informacje z Ministerstwa Zdrowia. Będziemy na bieżąco informowali o kolejnych doniesieniach.


Do góry