Mateusz urodził się 26.11.2007 roku. Przyszedł na świat przez cesarskie cięcie w 37 tygodniu ciąży. W 3 dobie usłyszałam, iż Mateusz ma najprawdopodobniej bardzo ciężką wrodzoną wadę serca. U Mateusza stwierdzono: ubytek międzykomorowy mięśniowy, przetrwały przewód Botalla, koarktacja aorty, hypoplazja łuku aorty. Ponieważ wada wymagała natychmiastowej korekcji szpital rozpoczął poszukiwania ośrodka, który podjąłby się tejże korekcji. I tak w 11 dobie znaleźliśmy się w Prokocimiu tam wykonano echo serca i diagnoza postawiona przez szpital w Kielcach potwierdziła się. Tam odbył się w dniu 03.01.2008r. pierwszy etap korekcji tej wady. Mateusz bardzo dobrze zniósł sam zabieg jak i czas rekonwalescencji. Potem wracaliśmy wielokrotnie do Prokocimia, wykonano nam tam cewnikowania serca i założono stent do aorty. Wszystkie te kroki czynione były w celu poprawy egzystencji Mateusza. W połowie 2009 roku podjęłam decyzję o konsultacji przypadku mojego syna u Profesora Edwarda Malca. I tak w listopadzie 2009 roku znaleźliśmy się w Monachium, gdzie pracował Pan Profesor było to możliwe dzięki hojności i otwartym sercom wielu darczyńców. Mateusz przeszedł w Monachium bardzo skomplikowaną operację serduszka – założono mu tzw. łatę na ubytek w przegrodzie międzykomorowej, usunięto banding z tętnicy płucnej, oraz poszerzono tętnice płucne.   W lipcu 2010 zauważyłam podczas kąpieli wypukłość w okolicy XI żebra, od razu rozpoczęliśmy diagnostykę. W październiku postawiono diagnozę – Histiocytoza X. Nazwa w tamtym czasie niewiele nam mówiąca, ale teraz już wiemy nowotwór postać wielonarządowa. Mateusz ze względu na wadę serca nie mógł przejść normalnego cyklu leczenia, przypadek jego został skonsultowany w USA i podjęto decyzję o zastosowaniu chemioterapii połączonej z bardzo silną sterydoterapią. Leczenie nowotworu chemioterapią trwało do 2012 roku. Niestety skutkiem ubocznym zastosowanego leczenia jest nadciśnienie tętnicze, które leczymy farmakologicznie. U Mateusza wraz z wiekiem przybywało dodatkowych schorzeń: niedowład lewostronny, afazja mowy, stłuszczenie wątroby, hipertrójglicerydemia.   W związku z pogarszającymi wynikami pracy serca na rok 2023 zaplanowano przeprowadzenie na oddziale szpitalnym kompleksowych badań, a później cewnikowania serca.   Mój syn jest pod opieką wielu poradni specjalistycznych: kardiologicznej, onkologicznej, neurologicznej, hepatologicznej, transplantologii wątroby, metabolicznej oraz genetycznej.   W 2014 z tytułu zaburzeń mowy o typie afazji otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie Mateusz jest uczniem klasy pierwszej Technikum nr 9 w Kielcach o specjalności: technolog żywienia. W związku z moją sytuacją finansową (samotnie wychowuję syna) postanowiłam się zwrócić do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w zbiórce funduszy na leczenie i rehabilitację Mateusza.

Mateusz to bardzo wesoły i pełen woli życia nastolatek   Już tak wiele przeszedł a ja chciałabym mu zapewnić jak najlepszą opiekę w dalszym leczeniu i rehabilitacji. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy udzielą nam wsparcia.

Sylwia mama Mateusza

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Mateusza.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 6027 Mateusz Majkowski

1,5% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6027 Mateusz Majkowski

Możesz skorzystać z numeru konta:
PLN: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
EUR: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
Z dopiskiem ZC 6027 Mateusz Majkowski

Program e-pity by e-file.
Program dedykowany Fundacji Serce Dziecka ze wskazaniem celu szczegółowego dotyczącego konkretnego Podopiecznego, nie umożliwia dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku innej organizacji pożytku publicznego/innemu Podopiecznemu Fundacji.

Do góry