Kasjanek urodził się 23 grudnia 2007 roku z bardzo poważną Wadą Serca (TAC) z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej. Już w pierwszym miesiącu życia przeszedł pierwszą operację na otwartym sercu, która nie wystarczyła na długo, gdyż w sierpniu 2008 roku został poddany kolejnej operacji z całkowitą korektą serca.  W wieku około 2 lat wykryto znaczną niedomykalność wszczepionego homograftu i stwierdzono konieczność jego wymiany. Po licznych badaniach i zabiegach podjęto ostateczną decyzję co do reoperacji, która odbyła się 3 sierpnia 2017 roku. Mój syn pozostaje pod stałą kontrolą kardiologów? Po powrocie do szkoły zaobserwowano, iż Kasjanek ma liczne stany lękowe, które potwierdził specjalista jako Zaburzenia Stanów Lekowych. Okazało się również, że mój syn cierpi na Zespół Aspergera, który jest zaburzeniem rozwojowym mieszczącym się w spektrum autyzmu.

W marcu 2017 roku przy jednym z cewnikowań serca, stwierdzono niedrożność żył udowych oraz żyły szyjnej. Zalecono kontrole u hematologa oraz genetyka. Niestety po szczegółowych badaniach krwi okazała się, że Kasjanek posiada mutacje czynnika V Leiden jako heterozygoty. Kasjanek wymaga stałej kontroli u wielu specjalistów, rehabilitacji oraz terapii.

Czy możemy liczyć na Twoją pomoc?

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Kasjana.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8267 Kasjan Adamczyk

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8267 Kasjan Adamczyk


Do góry