Kamilek urodził się w 2013roku, w 38 tygodniu ciąży poprzez cesarskie cięcie z powodu wysokiego tętna płodu. Po urodzeniu dostał 10 punktów. Podczas 3 szczepienia u Kamila pediatra wysłuchała, że coś jest nie tak. Dostaliśmy skierowanie na poradnie kardiologiczną. 30 lipca 2013 mieliśmy wizytę u dr. Perdeusa. Po badaniach stwierdzono: kardiomoipatię rozsztrzeniową z zaburzeniami rytmu serca oraz podejrzenie WBG. Lekarz stawał na głowie żebyśmy jak najszybciej trafili do specjalistycznego szpitala. Najpierw CZD w Warszawie oraz Szpital na Litewskiej w Warszawie odmówili przyjęcia Kamila. W pierwszym momencie mieliśmy jechać do Krakowa. Po kilku minutach była decyzja je jedziemy do ICZMP w Łodzi. Kamila stan był zagrażający życiu. Ratownicy z Pogotowia wezwali helikopter do przewiezienia Kamila. Po spędzeniu 2 tygodni na oddziale intensywnej terapii stwierdzono : Ustawiczny częstoskurcz przedsionkowy oraz przedsionkowe zaburzenia rytmu. Ustawiono dawkowanie leków, które miały pomóc. Jeden z leków sprowadzaliśmy z Niemiec. Po 2 tygodniach okazało się, że leki nie działają tak jak powinny. Spędził kolejne 2 tygodnie na intensywnej terapii w celu modyfikacji leczenia. Każdy nasz pobyt w szpitalu kończył sie modyfikacją  leków. W kwietniu 2014 rozpoznano ektopiczny częstoskurcz przedsionkowy (AET) oraz przedsionkowe zaburzenia rytmu. Na dodatek stwierdzono też atopowe zapalenie skóry. W grudniu 2016 nie można był sprowadzić leku. z Niemiec. Zmieniono mu ten lek na Polski zamiennik i podjęto decyzje konsultacji Kamila pod kątem zabiegu ablacji ze Szpitalem  w Poznaniu. W styczniu Doktor Pierzchała przekazała informację, że Poznań nie podejmie się zrobienia zabiegu. Polski zamiennik Lanitopu nie działa tak jak powinien. 14 marca Kamil wyjeżdża na oddział w celu zrobienia badań i ustawienia od nowa leków. Na oddział trafiamy z rozpoznaniem : częstoskurcz przedsionkowy oraz bradykardia do 30.

 Po kontroli w poradni i kontrolnym holterze w lipcu trafiliśmy na oddział w trybie natychmiastowym z powodu modyfikacji leku, które przestaja działać. We wrzesniu Kamilek ma mieć robiona ablację, gdyż leki przestały dawać oczekiwany efekt. W tej chwili jedynym ratunkiem dla Kamila jest zabieg, który może mu uratować życie.

 

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Kamila.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8390 Kamil Drożdżewski

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8390 Kamil Drożdżewski


Do góry