2,5 letni chłopiec z wrodzoną wadą serca pod postacią hipoplaji łuku aorty, koarktacji aorty, mięśniowego ubytku przegrody międzykomorowej, z dwuplatkowa zastawka aortalną , po operacji dnia 5.10.2018r,- plastyka łuku z wykorzystaniem łaty za osierdzia, zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej łatą, zamkniecie ubytku przegrody miedzyprzedsionkowej szwem, następnie z powodu istotnego przecieku wokół  łaty na przegrodzie międzykomorowej po bandingu pnia tetnicy płucnego dnia 09.10.2018r okres pooperacyjny powołany niewydolnością  oddechowa z uwagi na konieczność przedłużonej  intubacji dnia 30.10.2018r wyłoniono tracheotomie( dekanulacja 19.05.2019r), po licznych założeniach wymagających pobytów  na Oddziale Intensywnej Terapii, po plastyce balonowej rekoarktacji aorty dnia 24.11.2018r, po przezskornym zamknieciu dużego mięśniowego ubytku przegrodzie miedzykomorowej implantem Occluderem Konar MD VSD w dniu 10.04.2019r.

Dnia 27.01.2021- przecięcie bandingu tętnicy płucnej bez zdejmowania bandingu..

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Igora.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8574 Igor Paszkiewicz

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8574 Igor Paszkiewicz


Do góry