Patrycja urodziła się w 2015 r. z wadą serca VSD+ASD II (ubytki w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej). Operację przeszła w wieku 2 miesięcy, operacja z dużymi komplikacjami: trudności z przywróceniem układu krążenia, podczas operacji wystąpił blok przedsionkowo-komorowy, który ustąpił 9-tego dnia. 
W zeszłym roku wykryliśmy u Patrycji niskie tętno, a także opuchliznę prawej komory i prawego przedsionka, po badaniach stwierdzono, że powrócił blok przedsionkowo-komorowy. Leczenie farmaceutyczne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, w związku z czym podjęta została decyzja o wszczepieniu rozrusznika, co miało miejsce w lipcu 2019r. 
Do dnia dzisiejszego nie zeszła opuchlizna serca, córka była w szpitalu na kolejnych badaniach na przełomie stycznia i lutego br. Parametry rozrusznika są na bieżąco modyfikowane (systematycznie podwyższane jest tętno na stymulatorze), lekarze starają się tym zmniejszyć opuchliznę.

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Patrycji.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8669 Patrycja Potyrała

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8669 Patrycja Potyrała


Do góry