Podaj swój adres e-mail abyśmy mogli zidentyfikować i przesłać do Ciebie potwierdzenie darowizn dokonanych we wskazanym przez Ciebie roku. Istotne jest aby był to dokładnie ten sam adres który podałaś/eś podczas wpłaty darowizny. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli zidentyfikować wpłat. Jeżeli odnajdziemy na liście wpłat podany adres mailowy, wówczas prześlemy na niego wiadomość e-mail z unikalnym linkiem do pobrania potwierdzenia.


Hyper Image
( odśwież stronę jeśli nie możesz odczytać )Administratorem Państwa danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) jest Fundacja Serce Dziecka, ul. Dereniowa 2/6, 02-776 Warszawa (kontakt: iod@sercedziecka.org.pl). Ww. dane osobowe, przetwarzane są w celu wydania Pani/Panu potwierdzenia otrzymania darowizny dla celów podatkowych informowania (takie działanie jest naszym uzasadnionym interesem art.6 ust. 1 lit f RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo sprzeciwu oraz prawo skargi do organu nadzorczego (w Polsce - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie klauzula informacyjna.


Pamiętaj, że wszystkie przekazane darowizny na rzecz Fundacji Serce Dziecka w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. W przypadku osób fizycznych do 6% uzyskanego dochodu, a w przypadku osób prawnych do 10%.

Przeczytaj o tym jak odliczyć darowizny


Do góry