Staś urodził się 24 marca 2018r drogą nagłego cesarskiego cięcia spowodowanego zanikiem tętna. Pierwsze dwie doby musiał spędzić w inkubatorze, ponieważ szybko się wyziębiał, miał wysiłek oddechowy, wciągał klatkę piersiową. Obserwowano spadki tętna i saturacji. W trzeciej dobie życia zdiagnozowano u niego wrodzone zapalenie płuc i został przeniesiony na OIOM. Po przeprowadzonej tygodniowej antybiotykoterapii został wypisany do domu.

Rutynowe wizyty u pediatry wykazywały bradykardię, szmery w sercu,wysiłek oddechowy oraz bardzo mały przyrost masy ciała. Kilkudniowa obserwacja w miejscowym szpitalu wykluczyła podłoże infekcyjne.

Nie dające nam spokoju wciąganie klatki piersiowej skłoniło nas do wizyty u kardiologa, na której okazało się, że nasz Synek ma zaburzone proporcje komór serca (lewa komora jest dużo mniejsza od prawej). Nazajutrz przyjęto nas do ICZMP w Łodzi na oddział kardiologii dziecięcej w celu obserwacji. W szpitalu spędziliśmy 3 tygodnie, podczas których wykryto u Stasia zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie cieśni aorty oraz hipoplazję naczyń nerkowych. Badania krwi wykazały znaczną niewydolność serca. Włączono leczenie farmakologiczne i wypisano do domu celem comiesięcznej kontroli w poradni kardiologicznej.

Niestety kolejne kontrole w poradni wykazywały pogłębienie się dysproporcji w wielkości komór oraz cechy nadciśnienia płucnego. Pod koniec września zostaliśmy skierowani na oddział celem diagnostycznego cewnikowania serca potwierdzającego lub wykluczającego nadciśnienie płucne.

Zabieg odbył się bez komplikacji, ale po powrocie na oddział nastąpił bezdech i bradykardia. Staś był reanimowany, trafił na OIOM, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

W przeprowadzonym cewnikowaniu serca potwierdzono obecność znacznego nadciśnienia płucnego. Po kilku dniach Staś w stanie stabilnym powrócił na oddział kardiologii, ale obserwowano stopniowe pogorszenie się stanu ogólnego. Na spotkaniu kardiologiczno-kardiochirurgicznym podjęto decyzję o ryzykownym zabiegu implantacji stentu do przewodu tętniczego. Staś miał niewielkie szanse na jego przeżycie, ale gdyby go nie wykonano naszego Synka mogłoby już nie być z nami...

Zabieg odbył się 18 października. Wszczepiono dwa stenty do PDA poszerzając je, dając krwi „drogę ucieczki”, odbarczając tym samym serce i poprawiając proporcje komór.

Oprócz dotąd przyjmowanych leków włączono lek na nadciśnienie płucne. Drugi z leków Staś będzie mógł zacząć zażywać po ukończeniu pierwszego roku życia.

Choroba ta jest nieuleczalna, prowadzi do wyniszczenia serca i płuc. Leczenie farmakologiczne wydłuża życie i poprawia jego komfort. Jedynym skutecznym leczeniem jest jednoczesny przeszczep serca i płuc, jednak nie jest wykonywany u tak małych dzieci i nie w naszym kraju.

Dalsze losy naszego Synka zależą od skuteczności leczenia i siły jego serca.

Przed nami jeszcze niejeden pobyt na oddziale i cewnikowania serca, które mają na celu udrożnianie przewodu tętniczego, który zwęża się przez oblepianie stentów przez nabłonki.

Przez reanimację Staś był chwilowo niedotleniony, a znieczulenia ogólne także mogą powodować zaburzenia rozwoju u dziecka. Nasz Synek potrzebuje rehabilitacji i zajęć z wczesnego wspierania rozwoju.

Przekazane przez Państwa darowizny i 1% podatku przeznaczymy na lekarstwa które Staś przyjmuje kilka razy dziennie i pozwalają mu żyć oraz na rehabilitację, zajęcia WWR, konsultacje lekarskie, koszty związane z pobytami w szpitalu.

Staś jest również pod opieką innych poradni m.in. genetycznej, urologicznej, nefrologicznej, psychologicznej, logopedycznej.

Losy Stasia możecie śledzić na facebooku: https://www.facebook.com/RycerzStanislaw

Za wszystkie dary serca serdecznie dziękujemy!

Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Stanisława.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW
Nr konta na wpłaty w USD PL 81 1160 2202 0000 0004 9113 6148 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8487 Stanisław Kowalski

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8487 Stanisław Kowalski


Do góry