Sympozjum Evidence-Based Health - Kraków!

 Sympozjum Evidence-Based Health - Kraków!

Zapraszamy na XIV Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt : „EBHC, VBHC or Just Health Care?”, które odbędzie się w dniach 7-8 października 2019 r. w Krakowie.

Sympozjum EBHC (Evidence-Based Health Care) jest wyjątkowym wydarzeniem, które zapisało się w kalendarzu polskich oraz międzynarodowych ekspertów jako miejsce merytorycznej dyskusji nad obowiązującymi trendami w systemach ochrony zdrowia.

W ubiegłych latach z sukcesem zorganizowano w Krakowie już trzynaście edycji Sym-pozjum EBHC, które zaowocowały wymianą doświadczeń, nawiązaniem kontaktów i rozpoczęciem współpracy pomiędzy polskimi oraz zagranicznymi środowiskami nauko-wymi. Na każde z nich przybywało ok. 200 specjalistów z zakresu HTA, decydentów oraz przedstawicieli nauki z kilkunastu krajów. Znaczącą grupę wśród nich stanowili światowej sławy eksperci, reprezentujący europejskie oraz międzynarodowe organizacje zajmujące się tematyką ekonomiki i jakości świadczeń medycznych. Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych Sympozjów znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.ceestahc.org

Od pierwszych edycji Sympozjum stawiało na pierwszym miejscu ideę Evidence-Based Health Care. Piętnaście lat temu istniała pilna potrzeba szerokiej i wielostronnej dyskusji o EBHC, aby wypracować wspólny dla całej Polski język do pracy nad zmianami w systemie ochrony zdrowia. W miarę popularyzacji podejmowania decyzji w oparciu o dowody naukowe (EBM) powstały dedykowane państwowe instytucje i mechanizmy formalne. Unowocześnione zarządzanie ochroną zdrowia koncentrowało się na konieczności poprawy efektów zdrowotnych, ale w wyniku ówcześnie bardzo pilnej potrzeby opanowania ekonomicznej strony systemu, nabrało też niespotykanego wcześniej w Polsce finansowo-statystycznego charakteru. Szybko wykorzystali to krytycy reform, którzy zaczęli podkreślać biurokratyczny i „bezduszny” charakter nowych mechanizmów decyzyjnych. Pojawiła się więc potrzeba zrównoważenia sytuacji przez wprowadzenie Value-Based Health Care – podejścia skoncentrowanego na pacjencie i kładącego nacisk na efekty zdrowotne. Dość młoda jeszcze w Polsce koncepcja Value-Based Health Care zdobyła poklask wielu środowisk związanych z systemem ochrony zdrowia.

To dobra okazja do refleksji nad skutkami przeszłych, obecnych i przyszłych zmian. Może mimo konieczności dalszego rozwoju EBHC i VBHC warto spojrzeć też wstecz? Może warto co jakiś czas zejść z rozwiniętych gałęzi swoich bujnie wyewoluowanych dziedzin naukowych i odgarnąć wielkie liście, aby spojrzeć na ziemię i wspólne korzenie. A te wspólne korzenie to Just Health Care – najstarsza koncepcja ochrony zdrowia. Pra-matka, ale i przyczyna powstania wszystkich późniejszych koncepcji systemu ochrony zdrowia. Po latach oceny technologii medycznych i szczerej wiary w evidence przekonajmy się czy nadal zmierzamy w dobrym kierunku. Czy nasza nauka i procedury nadal realizują cele pierwotnej koncepcji Just Health Care. Zapowiada się fascynująco!

Fundacja Serce Dziecka jest partnerem wydarzenia. Zapraszamy!

Strona internetowa wydarzenia: http://www.ceestahc.org/sympozjum.html

 


Do góry