Medycyna Praktyczna partnerem Serca Dziecka!

Medycyna Praktyczna partnerem Serca Dziecka!

Fundacja Serce Dziecka i Medycyna Praktyczna nawiązały współpracę. To okazja do wzajemnego rozwoju oraz wymiany doświadczeń i wiedzy.

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej, największym polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy. Nieprzerwanie od 1991 roku publikuje cenione w środowisku medycznym czasopisma i książki, prowadzi też portal dla lekarzy i pacjentów mp.pl.

MP jest w Polsce pionierem i propagatorem idei evidence-based medicine, czyli praktyki medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach, a także współzałożycielem Polskiego Instytutu EBM.

Medycyna Praktyczna tworzy również materiały edukacyjne dla pacjentów przygotowane we współpracy z doświadczonymi specjalistami i ekspertami z różnych dziedzin medycyny.

Bardzo cieszymy się na możliwości, jakie otwiera współpraca z tak doświadczonym partnerem!
 


Do góry