Nasze działania w 2021 roku

Nasze działania w 2021 roku

Fundacja Serce Dziecka od ponad 17 lat ratuje życie dzieci z wrodzonymi wadami serca. Jest założona przez rodziców dzieci WWS, aby wspierać każde dziecko dotknięte chorobą serca. Do głównych zadań Fundacji Serce Dziecka należy dofinansowanie leczenia i rehabilitacji naszych Podopiecznych. Do dziś przekazaliśmy ponad 64 mln zł na rzecz dzieci z wadami serca! Pod skrzydłami Fundacji wychowało się już pokolenie dzieci. Część z nich, to dziś młodzi dorośli. Znamy po imieniu ponad 3780 dzieci. 

W 2021 roku realizowaliśmy działania pomocowe na rzecz naszych Podopiecznych. Do naszej serduszkowej rodziny dołączyło 148 nowych dzieci, które przyszły na świat z wadą serca.
W zeszłym roku, dzięki wsparciu Darczyńców, Fundacja Serce Dziecka przeznaczyła ponad 9 mln zł na leczenie i rehabilitację Podopiecznych.
Nasze działania to także wsparcie dla opiekunów dzieci z WWS. W minionym roku uruchomiliśmy projekt „Grant na zdrowie”, na który składa się cykl warsztatów dla rodziców. W 2021 roku odbyło się 12 spotkań, w czasie których poruszaliśmy różne tematy związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
Fundacja Serce Dziecka dba nieustannie o podnoszenie standardów leczenia chorób serca w Polsce. W 2021 roku przeznaczyliśmy ponad 270 tys zł na pomoc dla ośrodków Kardio. Finansujemy sprzęt medyczny dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii. Zakupiliśmy m.in. pompy strzykawkowe, defibrylator, łóżka szpitalne dla ośrodków Kardio w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Zabrzu i Wrocławiu. 
W ubiegłym roku została otworzona pierwsza pracownia stymulacji kardiologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka, w której będą szkoleni przyszli kardiolodzy i anestezjolodzy. Fundacja Serce Dziecka została partnerem tego przedsięwzięcia.
W Światowy Dzień Serca rozpoczęliśmy kampanię informacyjną „Moje niezwykłe serce”, której celem jest przypomnienie o tym, że wrodzona wada serca może dotknąć każde dziecko. Wady serca są najczęściej występującymi wadami wrodzonymi. Niektóre mają podłoże genetyczne, inne powstają w trakcie rozwoju serca z niewyjaśnionych dotąd powodów. Obecnie, dzięki ogromnemu postępowi w diagnostyce prenatalnej i kardiochirurgii, możemy ratować dzieci obciążone nawet bardzo złożonymi wadami serca – co było prawie niemożliwe jeszcze kilkanaście lat temu.

Fundacja Serce Dziecka działa i realizuje swoją misję dzięki wsparciu Darczyńców, którzy okazując jej zaufanie powierzyli Fundacji darowizny i 1% podatku. To ofiarność Darczyńców pozwala finansować rehabilitację i leczenie dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz wyposażać polskie szpitale w specjalistyczny sprzęt medyczny, ratujący życie i zdrowie małych pacjentów. Dziękujemy!


Do góry