Pierwsze w Polsce zabiegi u pacjentów po operacji Fontana

Pierwsze w Polsce zabiegi u pacjentów po operacji Fontana

Pierwsze w Polsce zabiegi leczenia interwencyjnego przewlekłych zaburzeń krążenia limfatycznego u pacjentów w odległym okresie po operacji Fontana!

W dniach 12-14 lutego 2023 roku zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” przy współudziale dr Yoava Dori, kierującego Jill and Mark Fishman Center for Lymphatic Disorders and Lymphatic Research at Children’s Hospital of Philadelphia, wykonał pierwsze w Polsce zabiegi selektywnego interwencyjnego (przezskórnego) zamknięcia nieprawidłowych naczyń limfatycznych i ich połączeń u czterech pacjentów z niewydolnością krążenia fontanowskiego w postaci przewlekłych zaburzeń krążenia limfatycznego. 

U trzech pacjentów rozpoznano plastyczne zapalenie oskrzeli, u jednej pacjentki zespół jelitowej utraty białka, charakteryzujących się utratą chłonki odpowiednio przez oskrzela i przez przewód pokarmowy (dwunastnicę).
Wykonane zabiegi stanowią jeden z elementów złożonego leczenia tych pacjentów. 
W kilka tygodni po zabiegach na układzie limfatycznym, w celu obniżenia ciśnienia w układzie fontanowskim zespół Pracowni u jednego pacjenta wykonał przezskórną fenestrację między tunelem, a przedsionkiem z użyciem przedsionkowego regulatora przepływu (AFR, atrial flow regulator), natomiast u pacjentki po zabiegu z powodu jelitowej utraty białka  dodatkowo wykonano przezskórny zabieg dekompresji przewodu piersiowego przekierowując przepływ z lewostronnej żyły głównej górnej do niskociśnieniowego uszka lewego przedsionka (interwencyjny odpowiednik chirurgicznej operacji Hraski). 
Pozostali pacjenci będą mieli wykonane odpowiednie dla ich stanu zdrowia zabiegi w najbliższym czasie.

W podsumowaniu należy podkreślić, że wykonane leczenie stanowi efekt koleżeńskiej współpracy z dr Yoavem Dori, którego doświadczenie  jest podstawą do kreowania współczesnych trendów w terapii pacjentów po operacji Fontana na świecie. 
Roboczy przyjazd dr Yoava Dori był możliwy dzięki Fundacji Serce Dziecka, która w czasie ostatnich dwóch konferencji organizowanych dla Rodziców dzieci z wadami wrodzonymi serca rozpoznała jednoznacznie potrzebę leczenia pacjentów po operacjach Fontana z zaburzeniami krążenia limfatycznego.

Wprowadzenie do standardu postępowania terapii zabiegowej zaburzeń układu limfatycznego u pacjentów po operacji Fontana wymaga szeregu działań przygotowawczych, w tym utworzenie wielospecjalistycznego diagnostyczno-terapeutycznego zespołu medycznego. 

 


Do góry