Program Interwencji Kardiologicznych u Płodów przywrócony

Program Interwencji Kardiologicznych u Płodów przywrócony

PROGRAM INTERWENCJI KARDIOLOGICZNYCH U PŁODÓW PRZYWRÓCONY

Informujemy, że Szpital Medicover nawiązał współpracę z zespołem prof. Marzeny Dębskiej w zakresie wewnątrzmacicznych operacji wad serca.

W sierpniu w Szpitalu Medicover zostały przeprowadzone dwie niezwykle skomplikowane, wewnątrzmaciczne operacje plastyki zastawek serca u dzieci przed narodzeniem. Do zabiegów zakwalifikowano dwoje nienarodzonych dzieci (płody): z krytycznym zwężeniem zastawki aortalnej oraz zarośnięciem zastawki płucnej z ciągłością przegrody międzykomorowej. W obu przypadkach funkcja serca była bardzo upośledzona. Wady te mogły spowodować nieodwracalny niedorozwój odpowiednio lewej lub prawej komory serca, stanowiąc zagrożenie życia dzieci zarówno w okresie prenatalnym, jak i po urodzeniu. Dzięki wykonanym wewnątrzmacicznie operacjom dzieci mają bardzo duże szanse na prawidłowy rozwój.

Interwencje były przeprowadzane przez jedyny w Polsce Zespół specjalistów wykonujących tego typu zabiegi: prof. Marzenę Dębską, dra Adama Koleśnika i prof. Joannę Dangel. Do tej pory Zespół wykonał 128 zabiegów w ramach „Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2018-2020” finansowanego od 2014 roku przez Ministerstwo Zdrowia, a teraz także finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym, dla pacjentek zabieg jest nieodpłatny. Bardzo wysoka skuteczność i mała liczba powikłań pozwala na zakwalifikowanie Zespołu do światowej czołówki ekspertów w tej dziedzinie medycyny.


Do góry