Program konferencji już dostępny!

Program konferencji już dostępny!

18 listopada odbędzie się jubileuszowa X Konferencja o problemach dzieci z wadami serca. Tegoroczna edycja rozszerzona została o specjalną sesję dla młodocianych z wadami serca. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!  

Program
Termin Konferencji: 18 listopada 2023 r.
Miejsce: Crown Plaza-the Hub, Rondo Daszyńskiego 2, Warszawa

 
8:30 - 9:00    Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:00 - 9:30    Otwarcie konferencji, 10 lat Akademii Serca
Prof. med. Wanda Kawalec, mgr Katarzyna Parafianowicz
SESJA I  9:30 - 11:30       Postępy w diagnostyce i terapii kardiologicznej
Prowadzenie: Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, Dr  n. med. Anna Turska-Kmieć
9:30 - 10:10    Kiedy wybrać inwazyjne, a kiedy wystarczą nieinwazyjne badania diagnostyczne? 
Dr n. med. Anna Mazurek-Kula
10:10 - 10:50    Jak postępy w technologii metod diagnostycznych wpływają na decyzje terapeutyczne w wadach wrodzonych serca?
Dr med. Adam Koleśnik
10:50 - 11: 30    Miejsce i możliwości badań układu przewodzącego.
Prof. med. Katarzyna Bieganowska
11:30 - 11:45    Przerwa kawowa

SESJA II  11:45 - 13:50   Co mamy do zaproponowania w szczególnych sytuacjach klinicznych?
Prowadzenie: Prof. med. Lidia Ziółkowska, Dr n. med. Anna Mazurek-Kula
11:45 - 12:30    Pacjent z nadciśnieniem płucnym.
Dr hab. n. med. Małgorzata Żuk
12:30 - 13:10    Pacjent z arytmią.
Dr n. med. Maria Miszczak - Knecht
13:10 - 13:50    Pacjent z sercem jednokomorowym.
Prof. med. Grażyna Brzezińska - Rajszys
13:50 - 14:30    Lunch

SESJA III 14:30- 16:30 Przyszłość dzieci z patologią układu krążenia
Prowadzenie: Prof. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Dr hab. n. med. Małgorzata Żuk
14:30 - 15:10    Jak poprawić jakość życia pacjentów z WWS?
Prof. med. Lidia Ziółkowska, Dr n. med. Anna Turska-Kmieć
15:10 - 15:50    Z jakimi problemami będzie się mierzył kardiolog dorosłych?
Prof. med. Piotr Hoffman
15:50 - 16:30    Z jakimi problemami będzie się mierzył kardiochirurg dorosłych?
Prof. med. Mariusz Kuśmierczyk
SESJA IV 16:30 - 18:00 Sesja dyskusyjna, Pytania do ekspertów
Prowadzenie: Prof. med. Wanda Kawalec, Katarzyna Parafianowicz
Eksperci:  Prof. med. Wanda Kawalec , Prof. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Prof. med. Katarzyna Bieganowska, Prof. med. Lidia Ziółkowska, Dr hab. med. Małgorzata Żuk, Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, Dr n. med. Anna Turska-Kmieć, Dr n. med. Anna Mazurek-Kula, Prof. med. Piotr Hoffman, Prof.med. Mariusz Kuśmierczyk, Dr Adam Koleśnik

18:00    Zakończenie konferencji

Wypełnij formularz rejestracyjny >>

 


Do góry